วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคโควิด-19 ตลาดพรพัฒน์ ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประชาชนได้เดินทางทยอยเข้ารับการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและควบคุมโรค พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกรจ่าง ได้สั่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และด้านสาธารณสุข แบ่งโซนเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

น่าห่วง ตรวจเชิงรุกที่ตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด

 

โซนที่ 1 เป็นที่อยู่อาศัยภายในซอยรังสิต-ปทุมธานี 17 จำนวนผู้อยู่อาศัย 1,073 คน
โซนที่ 2 บริเวณที่อยู่อาศัยซอยรังสิต-ปทุมธานี 19 จำนวนผู้อยู่อาศัย 222 คน
โซนที่ 3 บริเวณตลาดพรพัฒน์และที่อยู่อาศัยซอยรังสิต-ปทุมธานี 21, 23, 25 จำนวนผู้อยู่อาศัย 1,047 คน
และ โซนที่ 4 บริเวณตลาดสุชาติและที่อยู่อาศัยซอยรังสิต-ปทุมธานี 27, 29 จำนวนผู้อยู่อาศัย 696 คน

โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้จัดโซนเก็บตัวอย่าง มีเชือกมากั้น กำหนดจุดเข้า-ออกทางเดียว มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเอกสารให้ประชาชนผู้ประกอบการค้าขายและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตรวจ กรอกข้อมูล เพื่อรอคิวเก็บตัวอย่าง และมีการเว้นระยะห่าง

โดยที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคโควิด-19 ตลาดพรพัฒน์ ก็ยังมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานจำนวน 5 คัน และรถแลปตรวจเร่งด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน ประจำอยู่ เนื่องจากโซนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เสี่ยงมากสุดของจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อให้ติดตามจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เท่านั้น เพื่อให้ตัวเลขตรงกัน เนื่องจากคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดปทุมธานีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

น่าห่วง ตรวจเชิงรุกที่ตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด

 

ด้านนายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้กระจายไปยังจุดตรวจต่างๆ เพราะว่ามีการร้องขอให้เข้าไปตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ ในช่วงเช้า พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและควบคุมโรค ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จัดแบ่งโซนเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ออกเป็น 4 โซน รอบๆตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ ซึ่งเราได้จัดทีมเข้าไปสำรวจที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะให้มีการตรวจทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อยับยั้งไม่ให้มีการแพร่เชื้อได้อีก

น่าห่วง ตรวจเชิงรุกที่ตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด

น่าห่วง ตรวจเชิงรุกที่ตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด

น่าห่วง ตรวจเชิงรุกที่ตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด

น่าห่วง ตรวจเชิงรุกที่ตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด

ภาพ/ข่าว ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ปทุมธานี