ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ ได้สั่งการให้นายอภิสิทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฏ์ ปลัดอำเภอเขาค้อ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.กองร้อยที่ 13) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเขาค้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขาค้อ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ ตำบลเข็กน้อย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 บริเวณบนถนนหลวงหมายเลข 12 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝั่งขาเข้ามาจากจังหวัดพิษณุโลก โดยในจุดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจบัตรประจำตัวประชาชนและวัดไข้ทุกคนรถทุกคันที่เดินทางมาเส้นทางขาเข้ามายังจังหวัดเพชรบูรณ์ การตั้งจุดตรวจ เริ่มวันที่ 12 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.​ ถึงเวลา 16.00 น

 

 

นายภาคภูมิ  ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เปิดเผยว่า การตั้งจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 เพื่อตรวจคัดกรองวัดไข้พร้อมแนะนำลงทะเบียนผ่าน QR CODE และติดตั้ง App หมอชนะ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่ควบคุม (เหลืองและส้ม) พบก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1,631 ราย พร้อมสอบถามและตรวจสอบเหตุผลการเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (แดง) 28 จังหวัด จำนวน 16 ราย และสอบถามเอกสารการอนุญาตออกนอกพื้นที่จากจังหวัดต้นทาง ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (แดงเข้ม) 5 จังหวัด จำนวน 3 ราย ไม่มีใบรับรองฯ พร้อมขอความร่วมมือไม่ให้เข้าพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและจากการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น ผลการปฏิบัติไม่พบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตแต่อย่างใด และไม่พบบุคคลเข้าข่ายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองให้แต่งกายรัดกุม ใส่หน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและประชาชนที่รับการตรวจที่จุดคัดกรองครั้งนี้ด้วย

 

นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์