เมื่อเวลา 17.00 น.วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระ พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา “มาลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจด้วยจงรักและภักดี” ที่จัดโดยเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร ร่วมกับ กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน โดยอดีตพระพุทธะอิสระ ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไปรวมพลังประชาชนปกป้องสถานบัน นัดชุมนุมใหญ่ 5 ธันวาคม 2563 นี้ ที่สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 

และนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระพุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ ประธานเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิธีกรรับเชิญอีกหลายท่าน ได้ร่วมกันชี้แจงวัตถุประสงค์บอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจ ด้วยจงรักและภักดี รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์กับกลุ่มคนที่หลงผิด จาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า "แผ่นดินไทยคือดินแดนแห่งความประนีประนอม" ให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเชิญชวนให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแจกของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

 

 

 

นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพระพุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการรวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้ จะเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนกลุ่มต่างๆ ให้มาจับเข่าคุยกัน เปิดใจรับฟังกัน ตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าแผ่นดินนี้ เป็นดินแดนแห่งความประนีประนอม ให้สำเร็จผลเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินการมาแล้วหลายจังหวัด อีกทั้ง การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อรวมพลังคนรักสถาบัน ให้ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นี้ โดยคาดว่าทั้งคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลืองจะร่วมสวมเสื้อเหลืองไปชุมนุมให้เต็มท้องสนามหลวง เหมือนดั่งทองทาแผ่นดิน

 

 

พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กำแพงเพชร