จากการเปิดเผยของ นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์เลือกซื้อสินค้าในโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 7 ณ ร้าน 108 Shop สาขาทุ่งยั้ง โดยร้าน 108 Shop มีสาขาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ 1.สาขาทุ่งยั้ง อำเภอลับแล 2.สาขาบ้านด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล 3.สาขาวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  4.สาขาบ้านแก่ง  อำเภอตรอน

 

โดยมีสินค้าลดราคา เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน 6 หมวด ได้แก่ 1.หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 2.หมวดอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง 3.หมวดซอสปรุงรส 4.หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 5.หมวดของใช้ประจำวัน 6.หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง  พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 7ลดสูงสุด 70% ซึ่งเป็น"นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot7 "ลดภาระค่าครองชีพ ประชาชน โดยร่วมกับ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่และห้าท้องถิ่น ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 13,700 รายการ ลดสูงสุด 70% ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563

 

สำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีห้างที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ ห้างค้าปลีก-ค้าส่งสมัยใหม่ และห้างท้องถิ่น จำนวน 4 ราย คือ Tesco Lotus, 108 shop, CP Fresh Mart และห้างท้องถิ่น คือ ร้านพิทูน ซุปเปอร์ โดยมีสินค้ามาลดราคา เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน ได้แก่ หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง หมวดซอสปรุงรส หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และหมวดผลิตภัณฑ์ซัก-ล้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์เชิญชวนประชาชน มาเลือกซื้อสินค้า ช้อปของถูกและดีกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63 ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์