วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2563) เวลา 16.00 น. กลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ นำโดยนายอาณัติ ช้างอินทร์ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังสามัคคีชาวจังหวัดเลย เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายบิณฑ์ และ นายเอกพัน บรรลือฤทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยกิจกรรมนี้ กลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จาก 14 อำเภอ ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ได้นัดรวมตัวกันที่บริเวณ วงเวียนน้ำพุ ทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย จากนั้นได้เดินขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายบิณฑ์ และนายเอกพัน บรรลือฤทธิ์ เดินนำขบวน พร้อมถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รวมถึงธงชาติ ตลอดการเดินขบวน

 

 

และเมื่อเดินเท้าถึง นายอาณัติ ช้างอินทร์ ได้ขึ้นเวทีกล่าวถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมอ่านแถลงการณ์แสดงเจตจำนงค์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อ และได้มอบเอกสารแถลงการณ์ให้กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อแสดงเจตนารมณ์ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย ร่วมรับมอบ 

จากนั้น นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้พูดคุยกับกลุ่มชาวไทเลย โดยระบุว่า วันนี้เราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะไม่ยอมให้ใครมาล้มล้างสถาบันฯ พร้อมยืนยันไม่ต้องการโจมตีใคร และไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง ส่วนที่ลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อต้องการปกป้องสถาบัน โดยไม่ให้กระทบกับทางมูลนิธิ และหากทำภารกิจปกป้องสำเร็จจะกลับไปทำหน้าที่เดิม พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตรย์ ทั้งนี้ ภายหลังการพูดคุย กลุ่มคนไทเลยฯ ได้ร่วมร้องเพลงชาติ เคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งไม่มีการต่อต้านจากกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองในพื้นที่แต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ คาดว่ากลุ่มฯ ต้องการแสดงพลังมวลชน เพื่อประกาศจุดยืนในการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนกว่า กลุ่มม็อบคณะราษฎร  จะยกเลิกการชุมนุม ในพื้นที่ กทม. ต่อไปก็เป็นไปได้

บุญชู  ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย