ที่แม่ฮ่องสอน พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ได้เดินทางโดย ฮ. จากสนาม ฮ. จังหวัดเชียงใหม่ มาตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย และเยี่ยมชมโครงการ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กล่าวรายงานและให้การต้องรับ ภายหลังเข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ทั่วไปการป้องกันชายแดนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และเยี่ยมชมนิทรรศการ ของกำลังพล ร่วมกับชุนชน ส่วนราชการและภาคเอกชน โครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง จากใบไม้ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยสร้างมูลค่า นำใบไม้ที่ต้องเผาทิ้ง นำมาสร้างร้ายได้ แบบยังยืน  ในรูปแบบการอัดจานจากใบไม้ และการอัดใบไม้แห้ง

 

 

 

หลังจากนั้น ได้เดินทางโดย ฮ. จากสนามบินแม่ฮ่องสอน ไปตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุป ตรวจภูมิประเทศ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านไม้ลัน กองร้อยทหารราบที่ 752 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะได้เดินทางไปมอบเสื้อผ้ากันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่   ติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ณ บ้านไม้ลัน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ซึ่งการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดน ในครั้งนี้ เป็นนโยบาย และภารกิจหลักของกองทัพบก ที่ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ให้ความสำคัญ ในการดูแลพื้นที่ชายแดน  ตลอดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ภาพข่าวจาก ท่าน พ.อ.ชายแดน