วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13 .00 น. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้กิจกรรม “ONCB Talk 2020 เรื่องที่อยากบอกให้รู้” ดึง 4 วิทยากร จากหลากหลายสาขา ร่วมแบ่งปันเรื่องราวในแง่มุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิด พร้อมพูดคุยในหัวข้อ “ป้องกัน บำบัด ปราบปราม ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย”

ป.ป.ส. เปิดเวทีเสวนา "ONCB Talk 2020 เรื่องที่อยากบอกให้รู้"

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากการดำเนินงานตามมาตรการปราบปรามยาเสพติด ที่มักพบเห็นอยู่ทั่วไปแล้ว มาตรการหนึ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ การป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะปัญหายาเสพติด จะไม่มีทางเกิดขึ้นหากมีการป้องกันที่ดี รวมไปถึงมาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ที่มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสังคมตามมา และช่วยไม่ให้ผู้ที่เคยหลงผิดกลับเข้าสู่วังวนเดิม"

 อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญที่จะทำให้มาตรการทั้งสองส่วนนี้เกิดผล คือ

1. ความเข้าใจในความรู้สึกของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้เสพที่เคยหลงผิดเหล่านั้น

2.การร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภายในจิตใจ ความรักและศรัทธาในตัวเอง ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของการเปิดเวทีดังกล่าว โดยในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. เลือกสื่อสารกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางสังคม ผู้ผลิตสื่อ และสื่อมวลชน ซึ่งนับเป็นสื่อกลางทางความคิดของคนในสังคม”

นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรอีก 3 ท่าน ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เปิดแง่มุมใหม่ๆ เกี่ยวกับงานยาเสพติด

ป.ป.ส. เปิดเวทีเสวนา "ONCB Talk 2020 เรื่องที่อยากบอกให้รู้"

นางบังอร คงเพ็ชร์ จิตอาสาพยาบาลยาเสพติด  ที่ร่วมพูดในประเด็น  “เพราะการติดยารักษาได้ด้วยความเข้าใจ”

ป.ป.ส. เปิดเวทีเสวนา "ONCB Talk 2020 เรื่องที่อยากบอกให้รู้"

 นายอัครินทร์ ปูรี หรือ หรั่ง พระนคร อดีตผู้เคยหลงผิด ในหัวข้อ “อยู่ที่ใจ” ที่เห็นว่าทุกเรื่องราวในชีวิต ไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหน อยู่ที่ใจที่จะก้าวข้ามไปให้ได้

ป.ป.ส. เปิดเวทีเสวนา "ONCB Talk 2020 เรื่องที่อยากบอกให้รู้"

และ นายนที เอกวิจิตร หรือ อุ๋ย บุดดาเบลส ศิลปิน ในหัวข้อ “คนธรรมดาที่มีความสุข” ที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์จากเด็กธรรมดาที่สร้างความสุขให้ตัวเอง จนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

ป.ป.ส. เปิดเวทีเสวนา "ONCB Talk 2020 เรื่องที่อยากบอกให้รู้"

 เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงาน ป.ป.ส. หวังว่ากิจกรรมเสวนาครั้งนี้ จะขยายผลให้ประชาชนได้เห็นแง่มุมของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น เพราะการปราบปรามไม่ใช่หนทางเดียวในการแก้ปัญหา และการป้องกันรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูและให้โอกาสทางสังคมเป็นหนทางสำคัญ และต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ทั้งนี้ ประชาชน สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลให้ตนเอง ครอบครัว สังคม ห่างไกลยาเสพติดได้ หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชม.

ป.ป.ส. เปิดเวทีเสวนา "ONCB Talk 2020 เรื่องที่อยากบอกให้รู้"

ป.ป.ส. เปิดเวทีเสวนา "ONCB Talk 2020 เรื่องที่อยากบอกให้รู้"