วันนี้ (15 ก.ย. 63) นายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริเห็นว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ซึ่งทางเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง มีผู้ต้องราชทัณฑ์ชุดแรกที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ 26 คน ท่ามกลางความดีใจของญาติพี่น้องที่มารับตัวกลับบ้าน และให้คำมั่นสัญญาจะกลับตัวเป็นคดีของสังคม บริเวณหน้าเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในคดีที่มีความผิดไม่มากหรือ ผู้ป่วย พิการ และทุพพลภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

จึงได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน บรรยากาศในการปล่อยตัว ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้สวมใส่เสื้อสีเหลืองภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” และทันทีเมื่อได้รับการปล่อยตัวพ้นจากประตูเรือนจำ ต่างผวาเข้าสวมกอดครอบครัวและญาติพี่น้อง ที่เดินทางมารอรับกลับบ้านด้วยความดีใจ บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวไหลออกมาด้วยความปลื้มปิติยินดี

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน