จากกรณีที่ ทางด้าน ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญ ร่วมกับ นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อนและ นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว และฝ่ายประเทศกัมพูชา มี นาย ซก กรึม นายอำเภอกร็อมเรียง และนายโส พัน นา สารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศกัมพูชา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศ ร่วมประชุมหารือในหัวข้อ "เดินหน้าแก้ปัญหา ปิดช่อง ป้องกันความผิดพลาด"

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ วันนี้ (15 ก.ย.63) ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี  กล่าวว่า ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ทางจังหวัดจันทบุรี ได้มีการกำหนดให้ด่านบ้านแหลม จ.จันทบุรี เปิดด่านรับแรงงานจากประเทศกัมพูชา และเตรียมความพร้อม จัดเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองแรงงานชุดแรกที่ต้องเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยทุกฝ่ายไม่ได้ทราบปัญหา ข้อขัดข้องจากรัฐบาลประเทศกัมพูชามาก่อนว่า ในวันนี้ไม่สามารถส่งแรงงานเข้ามายังประเทศไทยได้ เนื่องจาก ขัดข้องเรื่องของเอกสาร ที่นำเสนอไปสู่รัฐบาลนั้นมีความล่าช้า จึงยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่อย่างใด

ดร.รัฐวิทย์ฯ ยังได้กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางประเทศกัมพูชาได้มีประเพณีทำบุญเดือน 10 จึงทำให้ทุกฝ่ายติดภารกิจกันเสียส่วนมาก หนังสือขออนุมัติแรงงาน จึงเกิดความล่าช้าไปบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของข้อขัดข้องบางประการ ไม่ใช่เรื่องของความผิดพลาดของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางด้านชายแดน การติดต่อประสานงาน การขอความร่วมมือซึ่งกันและกัน ก็ไม่เคยมีปัญหาต่อกัน ขอรับรองว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะขัดข้องเรื่องเอกสารล่าช้า เท่านั้น ซึ่งได้รับการประสานว่า ทางกัมพูชาจะเร่งประสานการปฎิบัติ และการอนุมัติเป็นกรณีเร่งด่วน ซี่งในวันที่ 18 กันยายน ที่จะถึงนี้ คงไม่มีข้อขัดข้องอะไรอีก คงสามารถนำแรงงานเข้ามาได้ตามจำนวนที่ขอไว้อย่างแน่นอน ขอให้เกษตรกรสวนลำไย และล้งลำไย จงมั่นใจผู้บริหาร และผู้ประสานทุกคน

ไพโรจน์ อนุ / ปริญญา เกษราธิกุล / สมเศียร โชติสนิท ผู้สื่อข่าวจังหวัดจันทบุรี