วันที่ 30​ ก.ค.​2563​ เวลา 08.30 น.นาย มิ้นท์ ไหน่ ผู้ว่าราชการ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาได้ประสานมายัง นาย ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการนำ พระครูบาแสงหล้า​ ธมฺมสิริ​ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง​ จ.ท่าขี้เหล็ก ซึ่งท่านเป็นเกจิดังสายปฎิบัติ​แห่งรัฐฉานมายังด่านพรมแดนสะพาน​แห่งที่ 2​ บ้านสันผักฮี้ ต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย​ จ.เชียงราย​

โดยมีนายด่านศุลกากร,ต.ม.เชียงราย, TBC ไทยและเมียนมา ช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อที่จะขึ้นรถของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่มารออยู่แล้ว เพื่อจะนำท่านเข้ารับการรักษาโดยด่วน 
ส่วนสาเหตุของการอาพาธครั้งนี้แพทย์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ให้นอนพักที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูอาการไปก่อนจนกว่าจะหายดีถึงจะอนุญาตให้กลับไปจำวัดเหมือนเดิม

 ครูบาแสงหล้าเป็นพระเกจิดังแห่งล้านนา ที่ได้มาทำพิธีบริเวณปากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้ทีมหมูป่าทั้ง 13 คน หลุดพ้นออกมาจากถ้ำหลวงครูบาแสงหล้า เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มีลูกศิษย์ทั้งในประเทศไทยและเมียนมามากมาย
 

ครูบาแสงหล้า เป็นพระเถระสายล้านนาที่ปฏิบัติวิปัสสนาเคร่งครัด ทำให้มีภูมิธรรมสูง บารมีมาก มีครบทั้งปัญญาและอภิญญาอีกรูปหนึ่งชื่อตาม สมณศักดิ์ ว่าพระรัตนรังสี (แสงหล้า ธมฺมสิริ) พระมหาคุรุครูบาแสงหล้า อภิธชอัคค มหาสัทธัมมโชติก อัคคมหาบัณฑิต ท่าน มี อายุ 86 พรรษา

ปัจจุบันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระรัตนรังษี”ท่าน ได้ สมณศักดิ์จากรัฐบาลไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2554 เนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ นอกจากนี้ยังมีสมณศักดิ์จากทางรัฐบาลเมียนมาด้วยหลายระดับ ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา

จนถึง ปัจจุบันได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) ซึ่งมี นายคำรน โกมลศุภกิจ นายกสภาได้นำคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไปทำพิธีถวายครุยปริญญาดังกล่าวแล้วที่วัดพระธาตุสายเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก (เมียนมา) เมื่อ 18 ธันวาคม 2557โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี และ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ อ.วิทยา วรรณศิริ ประธานโปรแกรมพัฒนาสังคม มร.ชร.ฐานะบุคคลที่ความสำคัญในการเสนอชื่อเพื่อให้ได้รับปริญญาดังกล่าว ร่วมพิธีสำคัญนี้ด้วย

ในพิธีถวายปริญญาดังกล่าว ผศ.ดร.ทศพล ได้ประกาศเกียรติคุณถึงผลงานอันเป็นวัตรปฏิบัติของพระรัตนรังษี หรือ พระครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ ว่า เป็นพระสงฆ์ มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม ครองตนอยู่ในพระวินัย เป็นพระนักพัฒนาที่มีแนวทางในการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกชาติพันธุ์ในเมียนมา

โดยเฉพาะชาติพันธุ์เชื้อสายไทยใหญ่ ได้อุทิศแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผู้ด้อยโอกาสทุกระดับรวมทั้งทำนุบำรุงด้านพระศาสนา เป็นที่ประจักษ์แก่ชนชาติต่างในพม่า อีกทั้งยังได้สร้างโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเมืองท่าขี้เหล็กและใกล้เคียง

นอกนี้ยังได้สร้างที่พักคนชรา ผู้พิการ เป็นที่พักอาศัยและดูแลผู้ยากไร้โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ทางด้านการศึกษา ยังได้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและพระสงฆ์ โดยการสร้างโรงเรียนอีกหลายสิบแห่งเพื่อเป็นการสร้างคนให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพตนเอง

ข่าวและภาพโดย บัณฑิตย์  พันธ์พลากร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงราย