วันที่ 10 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายวันชัยคงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด ในฐานะประธานการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ ไข้หวัดโคโรน่า 2019 ได้ลงนามประกาศปิดเมืองร้อยเอ็ดเป็นเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 10- 17 เมษายน 2563 ด้วยมาตรการเด็ดขาดห้ามรถโดยสาร รถบรรทุก ทุกชนิด และรถต่างจังหวัดเดินทางเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากต่างจังหวัดระบาดเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้ร่วมกันตั้งจุดสกัดทุกเส้นทางรอยต่อระหว่างจังหวัด จำนวน 26 จุด ตรวจเข้มคัดกรองการเดินทาง ทุกชนิด รวมทั้ง รถยนต์โดยสารส่วนตัว รถขนถ่ายสินค้าทุกคัน ด้วยการเน้นหนักตรวจสอบประวัติบุคคล ที่เดินทางเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้มีการลงบันทึกข้อมูลประวัติการเดินทาง และเป้าหมายจุดหมายปลายทาง ให้เกิดความชัดเจนสำหรับคนร้อยเอ็ด ทั้งเข้าและออก นอกจากนั้นยังตรวจเข้มเป็นพิเศษก็คือ การเดินทางของคนต่างจังหวัดที่จะมุ่งหน้าเข้ามาจังหวัดร้อยเอ็ด หรือใช้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

                               โดยการตั้งจุดตรวจได้มีการคัดกรองที่เข้มข้น ห้ามเข้าและห้ามผ่านเขตร้อยเอ็ดโดยเด็ดขาด หากไม่สามารถให้ข้อมูลอันควรที่จะอนุญาตให้ผ่านได้ หากเป็นการเดินทางเข้าพื้นที่จากต่างจังหวัด เพื่อทำหน้าที่และมีกิจการงานที่ผูกพันตามข้อสัญญา ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ก็ต้องนำหลักฐานสัญญาการทำงานที่ผูกมัดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับการอนุมัติเห็นชอบ ให้เข้าไปดำเนินการได้ ตามเหตุอันควร จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจำด่านทุกจุดซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน และหลายภาคส่วนเป็นกรรมการร่วมพิจารณาคัดกรอง เพื่ออนุมัติการอนุญาต บันทึกการเดินทางเข้าและเวลาเดินทางออกให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดห้วงเวลาการเดินทางเข้าออก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหากต้องเดินทาง ไปกลับแบบวันต่อวัน ก็ต้องทำการบันทึกหลักฐานเวลาเดินทางเข้า เวลาเดินทางออกจากจังหวัดให้ชัดเจน แล้วต้องทำการบันทึกแบบชนิดวันต่อวัน เพื่อเป็นการคัดกรองเข้มข้น ตามมาตรการ ปิดเมือง 7 วัน ของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

สำหรับอำเภอจังหารที่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ นับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านจากจังหวัดขอนแก่น หลายจังหวัดภาคอีสาน ก็เลยมีการตั้งจุดตรวจเข้มแข็งที่บริเวณรอยต่อจังหวัด ตรงจุดตรวจบึงไทรทอง ต.เหล่างิ้ว อ.จังหาร  ซึ่งว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหารกล่าวว่า เฉพาะจังหาร ซึ่งเป็นจุดรอยต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองอยู่ 2 จุดคือจุดแรกบนถนนใหญ่ จุดที่ 2 คือถนนสายรองที่ตำบลม่วงลาด ซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่อาจจะมีการลักลอบเดินทางเข้า จังหวัดร้อยเอ็ดได้อีกเส้นทางหนึ่ง ก็ได้มีการตรวจที่เข้มงวดในจุดดังกล่าวด้วย ซึ่งจากการคัดกรองเข้มข้นปรากฏว่า มีประชาชนบางส่วนที่อ้างเหตุผลในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่มีเหตุอันควร อย่างเช่นการเดินทางจากอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จะเข้ามาซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเล็กๆน้อยๆ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเหตุอันควรก็มีอยู่จำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการทำความเข้าใจว่าไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า เนื่องจากเหตุยังไม่สมเหตุสมผล เพราะหลายอย่างสามารถซื้อหาได้ในเขตพื้นที่ของตนเองได้ และเหตุอันควรที่จะเข้ามาเมืองร้อยเอ็ดไม่ได้ จึงขอให้เดินทางกลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ส่วนการอนุญาตเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดของผู้ที่คัดกรองได้ว่ามีเหตุผลอันควร ก็มีการตรวจเข้ม ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง รวมทั้งตั้งจุดวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเข้มข้น หากพบความปกติก็ จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีปัญหา และประชาชนทุกคนต่างเข้าใจดีในกฎระเบียบที่ต้องร่วมมือกัน แก้ปัญหาป้องกันการแพร่ระบาดการกระจายเชื้อ  ของไข้หวัดโคโรน่า 2019 ด้วยดี จนเป็นที่น่าพอใจ และจุดสำคัญที่เน้นเข้มงวดคือการบันทึกเข้าออกเมืองร้อยเอ็ด โดยจะขอใบไปกรอกเองที่บ้านไม่ได้ เน้นที่เจ้าตัวจะต้องมากรอกหลักฐาน และให้ตรวจสอบหลักฐานด้วยตนเอง ด้วยการนำหลักฐานยืนยันตัวตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และหากเข้า-ออกทุกวัน ก็จะต้องมากรอกเอกสารบันทึกแบบวันต่อวันด้วย นอกจากนั้นตาม หมู่บ้านต่างๆทั้งจังหวัด ก็มีการตั้งด่านคัดกรองคนเข้าออกในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  สหรัถ หินกอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ร้อยเอ็ด