5 เมษายน 2563  ตามที่จังหวัดสกลนครพบผู้ติดป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) รายแรก เพศหญิง อายุ 21 ปี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครต้องลงพื้นที่ส่งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เข้าสอบสวนที่มาของโรคพบผู้ป่วยมีประวัติไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ต กลับมาบ้านที่ อ.เจริญศิลป์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบ แต่ใช้วิธีกักตัวเองอยู่ในสวนยางห่างหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้ชีวิตกับครอบครัว รวม 5 คน

 

 

 

               ทำให้มีกลุ่มเสี่ยง คือ ยาย อายุ 80 ปี ลูกชาย อายุ 5 ขวบ อาศัยอยู่ด้วย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ช่วงเวลาครบกำหนดกักตัวดูอาการ 14 วัน มีอาการเจ็บคอเล็กน้อยจึงไปรับการตรวจที่ รพ.เจริญศิลป์ และผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ออกมาผลเป็นบวก เบื้องต้น ได้ทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อรอบบริเวณพื้นที่บ้าน และร้านค้าชุมชนที่ผู้ป่วยได้ไปซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนตัวถึง 2 ครั้ง ในพื้นที่ ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร พร้อมนำส่งตัวผู้ป่วยมารักษาต่อที่ รพ.ศูนย์สกลนคร แล้ว

 

 

 

ผู้ว่าฯ สกลนครเผยตัวเลขทั้งจังหวัดกักตัวเองอยู่บ้านเกือบ 1.3 หมื่นราย

 

 

 

               นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า เรามีประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสกลนครขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้านดูอาการ 14 วัน ประมาณ 1.3 หมื่นคน และย้ำว่ามาตรการจังหวัดมีความชัดเจน ขอให้ประชาชนได้เชื่อมั่นและให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด เราไม่สามารถห้ามคนกลับมาบ้านได้ จึงย้ำเสมอว่าใครกลับมาต้องสงสัยไว้ก่อนว่ามีเชื้อ ต้องอยู่กับบ้านไม่ไปไหน และขอความร่วมมือไม่ว่ามาจากไหนให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แล้วต้องรับผิดชอบกักตัวเอง 14 วัน วันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อของจังหวัดจะติดเชื้อมากหรือติดเชื้อน้อยไม่สำคัญ แต่ติดเชื้อแล้วต้องไม่ให้กระจายไปสู่ครอบครัวของตัวเอง ไม่ให้กระจายไปสู่สังคม เป้าหมายนี้ต้องได้รับความร่วมมือกับคนสกลนครทุกคน อย่าให้จังหวัดเราต้องตกอยู่ในความเสี่ยง เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเสียสละ อย่าเห็นแก่ตัว กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องแจ้งอย่าปกปิดข้อมูล

 

 

 

ผู้ว่าฯ สกลนครเผยตัวเลขทั้งจังหวัดกักตัวเองอยู่บ้านเกือบ 1.3 หมื่นราย

 

 

 

ผู้ว่าฯ สกลนครเผยตัวเลขทั้งจังหวัดกักตัวเองอยู่บ้านเกือบ 1.3 หมื่นราย

 

 

 

ผู้ว่าฯ สกลนครเผยตัวเลขทั้งจังหวัดกักตัวเองอยู่บ้านเกือบ 1.3 หมื่นราย

 

 

 

               จากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขสกลนคร รายงาน ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. พบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 จำนวน 146 ราย เข้ารับตรวจหาเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 แล้วไม่พบเชื้อ จำนวน 137 ราย รอผลตรวจ 7 ราย และเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขผู้เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 โดยวันที่ 22 มีนาคม 2563 ยังมีตัวเลขผู้แจ้งเดินทางกลับและต้องเข้ารับการกักตัวที่บ้านดูอาการ 14 วัน เพียง 396 ราย

               และตัวเลขวันที่ 5 เมษายน 2563 มีผู้ที่ต้องกักตัวดูอาการที่บ้าน 14 วัน มีจำนวน 12,929 คน กระจายครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ และยังไม่นับรวมตัวเลขผู้ที่เข้ามาและหลีกเลี่ยงไม่แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านหรือคนในพื้นที่อีก ทำให้จังหวัดสกลนครต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกัน คือ 1. ผู้มาจากต่างจังหวัด เข้ามาในหมู่บ้านต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน 2. ทุกคนช่วยกันสอดส่องว่ามีใครเข้ามาหรือไม่ 3. ใช้มาตรการหมู่บ้าน ชุมชน ในการกักตัว “อย่างเคร่งครัด” 4. หมออนามัยรีบประกบติดและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว 5. หากหมู่บ้าน ชุมชน เห็นว่าผู้ใดมาจากพื้นที่เสี่ยง อาชีพเสี่ยง “ดื้อดึงไม่ปฏิบัติตาม” ก็ให้พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

 

 

ผู้ว่าฯ สกลนครเผยตัวเลขทั้งจังหวัดกักตัวเองอยู่บ้านเกือบ 1.3 หมื่นราย

 

 

 

ผู้ว่าฯ สกลนครเผยตัวเลขทั้งจังหวัดกักตัวเองอยู่บ้านเกือบ 1.3 หมื่นราย

 

 

 

ผู้ว่าฯ สกลนครเผยตัวเลขทั้งจังหวัดกักตัวเองอยู่บ้านเกือบ 1.3 หมื่นราย

 

 

 

--------------------

ทวีป ศรีสุชาติ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สกลนคร