จากกรณี ความวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย ของ 5 สายการบิน จำนวน 158 คน หลบหนีการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล 14 วัน ต่อมามี 6 คน เข้ารายงานตัว และยินยอมให้รัฐบาลกักตัวแล้ว 6 ราย

 

                                                         

ล่าสุดวันนี้ 4 เม.ย. 63 ทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี รายงานว่า “ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ความร่วมมือเข้ารายงานตัวแล้ว” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ารายงานตัวแล้ว ทั้ง 2 ราย ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการส่งตรวจร่างกาย เข้ากระบวนการกักกันแล้ว ส่วนผู้ใกล้ชิดได้แจ้งให้เข้าสู่กระบวนการกักกันตัวแล้ว

ทั้งนี้ หลังจากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการแจ้งให้เข้ามารายงานตัว ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ก็ได้ให้ความร่วมมือในการมารายงานตัว พร้อมได้ให้ข้อมูลประวัติการเดินทาง ผู้สัมผัสใกล้ชิด กับเจ้าหน้าที่แล้ว

ขอเน้น ขอความร่วมมือในการงดเผยแพร่รายชื่อ ข้อมูลที่อยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว ของคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะ