เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า จะดำเนินการระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งที่ 1218/2563 ระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรเป็นการชั่วคราว ยกเว้นการนำเข้า ส่งออกสินค้าตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้าและคนประจำรถคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น

ปัจจุบันยังคงมีแรงงานชาวลาว เดินทางมายังจังหวัดมุกดาหาร ประสงค์ข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และเพื่อแก้ไขปัญหา จังหวัดมุกดาหารจึงได้ผ่อนผันให้แรงงานดังกล่าว เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยง ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศ ระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล อย่าง เคร่งครัด โดยจะไม่มีการผ่อนผันให้เดินเข้า-ออก ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ด้านนางสาว ณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่บริเวณหน้าด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เพื่อตรวจเข้มรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ และรถตู้รับจ้าง ที่ขนแรงงานชาวลาวมาส่งที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อข้ามไปยังแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และสามารถจับกุมรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ได้จำนวน 1 คัน ทราบชื่อ นายธนกฤต ขาวผ่อง คนขับรถทัวร์โดยสาร สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และนาย บรรยง ทรงศรี คนขับรถตู้รับจ้าง โดยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก มาตรา 39 โดยมีการปรับขั้นต่ำคันละ 2,000 บาท

 

นอกจากนี้ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้จับกุมรถคันดังกล่าวฯ เนื่องจากว่ามีการขนส่งแรงงานชาวลาวมาจากกรุงเทพมหานคร โดยไม่ถูกตามกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตออกนอกเส้นทาง กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก มาตรา 39 ที่นำรถออกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการปรับขั้นต่ำคันละ 2,000 บาท ต่อคัน คาดว่าจะมีมาตรการจับกุมตลอดทั้งวัน อีกส่วนหนึ่งใช้มาตรการเกี่ยวกับรถส่วนบุคคลที่ขนแรงงานชาวลาวมาก็ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายลงโทษ ส่วนนี้ก็จะเป็นการบังคับใช้ผู้ที่นำรถไม่ถูกประเภทการขนส่ง มีโทษทั้งจำ และปรับ โดยเบื้องต้นจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

ภาพ/ข่าว พนิตตา สุขเกษม ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร