เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา ที่บริเวณด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเช็คเงินสดจำนวน 10 ล้านบาทจากนายภิญโญ ทองเจิม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ในโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และช่วยเหลือโรงพยาบาล 77 แห่ง ที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลผ่านกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่ง โรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาททั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่ง PEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 อีกทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

 

 

 

                        ในวันเดียวกัน ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมการตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและถวายแก่พระสงฆ์ ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินการร่วมกัน โดยสามารถตัดเย็บหน้ากากผ้าได้แล้วกว่า 700 ชิ้น โดยใช้วิธีการตัดผ้าด้วยมือ เย็บด้วยจักรไฟฟ้า นอกจากนี้ได้ตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้แก่ อบต.บางจากเพื่อนำไปถวายแก่พระสงฆ์จำนวน 52 ชิ้นด้วย โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 200 ชิ้น จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวน 100 ชิ้น รพ.สต.บางใหญ่ 50 ชิ้น และ รพ.สต.บ้านบางจาก 50 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ใส่ขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

            นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้มอบแนวทางการตัดเย็บหน้ากากอนามัยโดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช ปรับหลักสูตรต่าง ๆ มาเป็นการฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนไปตัดเย็บด้วยตัวเองด้วย

 

 

 

 

                  สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. มีผู้ป่วยสะสม 6 คน รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 2 คน รอผลตรวจ 9 ราย ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษาชาย ที่หมู่ 3 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน ที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 นั้น ผลตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นลบหรือไม่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 3 คน คือ พ่อ แม่ และพี่สาว หลังทั้ง 3 คนทราบว่าตัวเองไม่ติดเชื้อวิด-19 จากญาติที่นักศึกษาต่างพากันดีใจเป็นการใหญ่ และยืนยันว่าจะปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด.

 

 

 

ขอบคุณภาพ/คลิป สนง.ปชส.นครศรีธรรมราช