1 เมษายน 2563  ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบว่า มีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิประชาชนที่บริเวณทางเข้า โดยให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดสติกเกอร์แสดงการตรวจผ่านจุดคัดกรองแล้วบริเวณทางเข้า และห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากเข้าตลาดอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้จังหวัดอ่างทองปลอดจากเชื้อไวรัสโรคโควิด-19

 

 

 

เทศบาลเมืองอ่างทองเข้มสกัดหวังจังหวัดไร้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป

 

 

 

เทศบาลเมืองอ่างทองเข้มสกัดหวังจังหวัดไร้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป

 

 

 

เทศบาลเมืองอ่างทองเข้มสกัดหวังจังหวัดไร้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป

 

 

 

               นางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างทองได้คุมเข้มป้องกันไวรัสโรคโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลและทางจังหวัดอย่างเข้มข้น โดยเทศบาลเมืองอ่างทองที่มีประชาชนมาติดต่อราชการนั้นได้ทำการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิทุกคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลและผู้ที่มาติดต่อราชการ และทางสำนักงานทะเบียนนำพลาสติกใสมาทำเป็นฉากป้องกัน ทั้งเว้นระยะห่างที่นั่งประชาชน รวมทั้งจัดเจลแอลกอฮอล์และอ่างน้ำล้างมือไว้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ

               ในบริเวณตลาดสดทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า มีเจลและแอลกอฮอล์ให้ล้างมือ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าในตลาดอย่างเด็ดขาด จำหน่ายเฉพาะอาหารที่ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้น และผู้จำหน่ายสินค้าที่มาจากต่างจังหวัดต้องมีใบรับรองแพทย์ มีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดทุกแห่ง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดอ่างทองยังไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19

 

 

 

เทศบาลเมืองอ่างทองเข้มสกัดหวังจังหวัดไร้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป

 

 

 

เทศบาลเมืองอ่างทองเข้มสกัดหวังจังหวัดไร้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป

 

 

 

เทศบาลเมืองอ่างทองเข้มสกัดหวังจังหวัดไร้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป

 

 

 

 

--------------------

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์ แสงตระการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.อ่างทอง