ข่าว

นร.อัยเยอร์เวงสุดเจ๋งต้านโควิดประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงให้นโยบายสร้างนวัตกรรม นักเรียนผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติลดการสัมผัสต้านไวรัสโรคโควิด-19

 

               28 มีนาคม 2563 ที่ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในชุมชนละแวกใกล้เคียง

อ่านข่าว - หมอธีระวัฒน์ ย้ำ ตรวจว่องไวเจาะเลือดปลายนิ้ว จำกัดแพร่เชื้อไวรัสโรคโควิด-19

 

 

 

               จึงมีนโยบายให้ฝ่ายอนามัยโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการในโรงเรียน โดยรณรงค์ให้ครูสวมหน้ากากอนามัย ติดตั้งเจลล้างมือบริเวณตามจุดต่างๆ ที่กำหนดในโรงเรียน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าใจถึงวิธีการขั้นตอนการป้องกันตนเอง

 

 

 

นร.อัยเยอร์เวงสุดเจ๋งต้านโควิดประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

 

 

 

               นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวว่า จากที่ตนได้มีนโยบายให้ครูคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม พบว่า ฝ่ายอนามัยโรงเรียนร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำองค์ความรู้การใช้ STEM ศึกษาเข้ามาพัฒนาสร้างนวัตกรรมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติขึ้นในสถานการณ์การที่มีโรคระบาดกระจายไปทั่วโลกและชุมชนใกล้ตัว ทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติขึ้น เพื่อป้องกันการสัมผัส ภายใต้จุดยืนที่ว่า "เราจะร่วมสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน" อะไรที่สามารถช่วยได้เราก็ช่วยกัน ใครทำอะไรเป็น ใครทำอะไรได้ เราก็นำมาต่อยอดร่วมสู้โควิด-19 ไปด้วยกันแบบบูรณาการบนพื้นฐานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติต้านไวรัสโรคโควิด-19 มีหลักการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุที่ทำหน้าที่ตรวจวัตถุที่ผ่านเซ็นเซอร์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอวัตถุเครื่องก็จะสั่งการให้มอเตอร์กดเจลแอลกอฮอล์ไหลออกมาโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสหรือกดไปยังขวดเจลทำให้ไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่บนหัวขวด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ได้

 

 

 

นร.อัยเยอร์เวงสุดเจ๋งต้านโควิดประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

 

 

 

นร.อัยเยอร์เวงสุดเจ๋งต้านโควิดประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

 

 

 

นร.อัยเยอร์เวงสุดเจ๋งต้านโควิดประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

 

 

 

               นายมะยูกี บือโต ครูผู้ฝึกสอนวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า ตนมีแนวคิดหลักการสอนด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาองค์ความรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะในการปฏิบัติอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งผลงานนวัตกรรมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติชิ้นนี้ เกิดจากความคิดของนักเรียนที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้พ้นจากเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 หากผลงานนี้ประสบความสำเร็จสามารถนำไปใช้ได้จริงก็จะเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

               เด็กชาย อิบรอเฮม สาเมาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติใช้องค์ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง ไฟฟ้า วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หน่วยวัด องศาของการกดวัตถุ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมา และรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและคิดค้นเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และขอให้เราทุกคนได้พ้นจากเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 หายจากประเทศเราให้เร็วที่สุด

 

 

 

               เด็กชาย อิบรอเฮง บากา นักเรียนชั้นเดียวกัน กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้ติดตามข่าวทางสื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) มีความรู้สึกกลัวมาก เพราะโรคนี้ติดต่อกันเร็วมาก พร้อมทั้งเห็นใจบุคลาการทางการแพทย์ที่ต้องช่วยรักษาคนที่ติดเชื้อไวรัส จึงปรึกษาเพื่อนร่วมห้องและครูที่ปรึกษาว่าเราต้องสร้างนวัตกรรมสักชิ้นเพื่อช่วยหยุดยั้งไม่ให้ไวรัสแพร่ระบาดได้เร็ว จึงได้ร่วมกับเพื่อนๆ และครูในการคิดค้นเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินี้ขึ้นมา

               สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการผลิตเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินั้น เป็นเครื่องต้นแบบรุ่นทดลองใช้ ต้านไวรัส COVID-19 ใช้เวลาทำเพียง 1 วัน บุคคลสามารถใช้บริการประมาณ 15 - 20 คน เครื่องจึงจะปิดตัวเอง ทำให้ต้องมาเปิดเครื่องใหม่ และขณะนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กำลังเร่งพัฒนาเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ตัวที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาจากเครื่องต้นแบบ ลดเรื่องงบประมาณให้ถูกลงและแก้ปัญหาการปิดเครื่องเอง หลังจากใช้งานไปประมาณ 15 - 20 คน หากเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ทางโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงจะนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อบริการครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มารับบริการและเปิดแหล่งเรียนรู้ให้ชุมนุมได้ศึกษาไปผลิตต่อยอดสู่ชุมชนต่อไป

 

 

 

--------------------

เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ยะลา

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด