ที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1124 / 2563   เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิต 19   เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ. 2558 ประกอบตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นชอบให้ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้ ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการชั่งคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563

                จากนั้นนายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้เดินทางมามอบเครื่องมือตรวจวัดไข้(เทอร์โมสแกน) และชุดกันสารพิษ ให้กับนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  และมอบให้กับ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อมอบต่อให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดสุพรรณบุรี  และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ใช้บริการตรวจวัดอุณภูมิของประชาชนในช่วงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิต 19 นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีคำสั่งให้ตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อดังกล่าว

โดยกำหนดพื้นที่จัดตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด จำนวน 3 แห่ง  ประกอบด้วย 1 อ.บางปลาม้า ณ บริเวณด้านหน้าวัดกลาง 2 อ.สองพี่น้อง ณ บริเวณด้านหน้าวัดหนองวัลย์เปรียง 3 อ.เดิมบางนางบวช ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ และจะเพิ่มจุดที่ 4 บริเวณใต้สะพานไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี และ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัด โดยมีปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอพื้นที่ เป็นหัวหน้าชุด มี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาล  เจ้าหน้าที่ขนส่งฯ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมอุปกรณ์การตรวจวัดอุณภูมิในร่างการเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย ให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 10 นาย ให้พร้อมสำหรับการเผชิญเหตุทันที ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัด ตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง และผู้ที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

                ทางด้าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะเดินทางไปตรวจจุดตรวจจุดคัดกรองที่ถนนมาลัยแมนบริเวณบ้านหนองวัลย์เปรียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และตรวจความพร้อมในการให้บริการประชาชนโดยพล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.กล่าวว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจทุกฝ่ายให้ใช้ความระมัดระวังทั้งการป้องกันการติดเชื้อหรือการกระทบกระทั่งกับประชาชนที่เดินทางโดยเน้นย้ำในการตรวจให้สังเกตรถยนต์ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางที่มาจากต่างท้องถิ่นพร้อมสั่งการให้จัดหาระบบไวไฟล์มาติดตั้งที่จุดตรวจพร้อมแอบพริเคชั่นต่างๆทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในส่งข้อมูลผู้ต้องสงสัยไปยังปลายทางให้ทันต่อเหตุการณ์กรณีที่มีผู้ต้องสงสัยที่ต้องเฝ้าระวัง

ทางด้าน พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เคลื่อนย้ายที่อยู่จำนวน 4 จุดที่ถนนสาย340 จำนวน 3จุดถนนมาลัยแมน 1 จุดเพื่อคอยระวังรถที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นปทุม นนทบุรี อยุธยา อ่างทอง นครปฐม ชัยนาท อุทัยธานี ที่ต้องผ่านจุดนี้ หลังจากเริ่มตั้งจุดตรวจมีการวัดอุณภูมิพบว่ามีผู้ที่เดินทางมีอุณภูมิเกิน 37 องศาหรือคนที่เป็นไข้จุดทุ่งคอกมี 14 ราย จุดเดิมบางนางบวช มี 10 กว่ารายซึ่งได้ทำบันทึกข้อมูลไว้อย่างละเอียดทั้งหมดเพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทาง จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนหากไม่จำเป็นอย่าเคลื่อนย้ายเดินทางเนื่องจากช่วงนี้การเดินทางไม่สะดวกสบายมีจุดตรวจคัดกรองตลอดเส้นทางขอให้อยู่กับบ้านรักษาสุขภาพให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองรวมทั้งคนในครอบครัวและสังคม ขณะเดียวกันทางด้านเจ้าอาวาสวัดหนองวัลย์เปรียง ต.ทุ่งคอก ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มต่างๆมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจได้ใช้ดื่มกินและแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี