นายเสรี วงศ์สว่างพานิช เจ้าของปั๊มน้ำมัน  ปตท. ทัพไท ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ว่า  สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลให้บรรยากาศภายในปั๊มเงียบเหงา  เนื่องจากลูกค้าเข้ามาใช้บริการลดลง  โดยเฉพาะรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมัน  ก็ลดลงถึงร้อยละ  30   / ส่วนร้านต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการภายในปั๊มน้ำมัน   อาทิ  ร้านอาหาร  มียอดขายลดลงประมาณร้อยละ  30-50 ยกเว้นยอดขายของร้านอเมซอนที่คงเดิม  เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เน้นซื้อกลับบ้านอยู่แล้ว   

ทั้งนี้ร้านต่าง ๆ ภายในปั๊มน้ำมันจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านการให้บริการ  ด้วยการให้ลูกค้าซื้อไปทานที่บ้าน  รวมถึงมีช้อน  ส้อม  ที่ใช้แล้วทิ้งได้เลย  เพื่อความปลอดภัย  ไว้คอยบริการลูกค้า

 

ส่วนมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดนั้น  ทางปั๊มได้มีการอบรมพนักงานขายน้ำมัน  รวมทั้งพนักงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล  และป้องกันตัวเอง  ตลอดจนการดูแลลูกค้าอย่างถูกวิธี  /เบื้องต้นได้ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการรับเชื้อ  ส่วนการจ่ายเงินค่าน้ำมันก็จะให้ลูกค้าวางเงินในตะกร้าสำหรับจ่ายเงิน  แล้วให้พนักงานหยิบตะกร้าไปให้แคชเชียร์ นับและทอนเงิน  ทำให้มีผู้ที่สัมผัสเงินมีเพียงแคชเชียร์เพียงคนเดียว  แต่แคชเชียร์ก็จะต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา  เพื่อความปลอดภัยของตนเอง

นอกจากนี้พนักงานจะต้องช่วยอธิบายให้ลูกค้ารับทราบ  และเข้าใจในนโยบายของปั๊ม  เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวลูกค้าเอง  และพนักงานของปั๊มด้วย 

 

เจ้าของปั๊มน้ำมัน  ปตท. ทัพไท ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี บอกด้วยว่า  จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางปั๊มเห็นใจ  และเข้าใจ  ผู้เช่าพื้นที่เปิดร้านภายในปั๊ม  จึงลดค่าเช่าพื้นที่ให้ผู้เช่าครึ่งหนึ่ง  ซึ่งก็คือ  ในเดือนนี้ทางปั๊มลดค่าเช่าให้ร้อยละ 50 เพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามทางปั๊มยังเป็นกังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งให้ประสบภาวะขาดทุน  จึงอยากให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันเบื้องต้น  อาทิ  การเจรจากับธนาคารเลื่อนการชำระหนี้ออกไประยะหนึ่ง  อาจรวมถึงมาตรการด้านดอกเบี้ยเงินกู้  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อพยุงให้ปั๊มอยู่รอด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้  รวมถึงผู้ประกอบการสามารถดูแล  และช่วยเหลือพนักงานที่ทำงานภายในปั๊มน้ำมัน  ได้ด้วย

 

กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี