ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 26 มีนาคม 63   เวลา 13.30 น.  ที่หอประชุมเปรมติณณสูลาน์   (  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นครราชสีมา )   ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   นาย​ วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นาย อภินันท์  เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นาย ศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายแพทย์ นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นายแพทย์ ชุติเดช  ตาบ -องค์รักษ์  ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -​19  โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งรายงานข่าว   

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้ทราบว่า จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดมีผู้ป่วย COVID-19  เพิ่มอีก 4 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน 343 ราย  มีผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 จำนวน 11   ราย  ( เก่า 7 + ใหม่ 4 ราย )   ไม่พบเชื้อ  จำนวน 316 ราย   นอน รพ.รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 16 ราย     ทั้งนี้ผลจากการคัดกรอง ฯจำนวน 34,111 ราย ( ยอดสะสม ณ  วันที่ 3 มกราคม 2563 - วันที่ 26 มี.ค. 63  เวลา 12.00 น. )  กรณีการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ( PN ) มีจำนวน 235 ราย  ไม่ป่วย 235 ราย กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 155 ราย  ปัจจุบันติดตามต่อเนื่อง จำนวน 80  จากข้อมูลโปรแกรม kovid 19 korat พบว่ามีผู้ดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมาจากจังหวัดอื่น ๆ 338 ราย ( ทั้งนี้การคักรองไข้ที่ด่านตรวจ 37.3 องศาเซลเซียสเป็นเกณฑ์ )    ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  รวมทั้งเน้นมาตรการ “ ล้างมือทั้งวัน  กินร้อน  ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร”  และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน โดยมีมาตรการสำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 1 ให้ผู้ทีเดินทางเข้ารายงานตัวกับ  ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต.เทศบาล และ อสม. ได้ติดตามสำรวจ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์   2  ดำเนินการ HOME QUARANTINE  จำนวน 14 วัน   3 สังเกตอาการตนเองว่ามีไข้ไอหรือไม่หากมีอาการให้ติดต่อสถานบริการในพื้นที่ใกล้บ้าน  4 ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  4.1 การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่  หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น   ขอให้สร้างสุขอนามัย  4.2 กินร้อนคือกินสุกปรุงใหม่ ๆ   4.3 การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย  1 เมตร  (Social Distancing)  เซฟตัวเองในด่านแรก ๆ  4.4 ขอให้สวมหน้ากากอนามัยผ้าทุกคน โดยเฉพาะการมาติดต่อสถานที่ราชการ  

 

 

 

 

 

 หากประชาชนรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า  อีกทั้งแน่ะนำให้บุคคลนั้นแยกกักตัวที่บ้าน เป้นเวลา 14 วัน  วัดอุณภูมิร่างกายทุกวัน   หากพบว่ามีไข้คืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส  ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ หรือ แจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว  เน้นให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ปิดปากจมูกด้วย กระดาษทิชชูทุกครั้งที่ ไอจาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ อยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น  เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อนแก้วน้ำหลอดดูดน้ำโทรศัพท์ รวมทั้ง ให้แยกทำ ความสะอาด แยกน้ำดื่มเฉพาะ  แยกสำรับอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อทุกวัน  โดยให้ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น  ทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น   โดยจังหวัดนครราชสีมา  เปิดสายด่วนแจ้ง -สอบถาม เรื่อง COVID-19 มือถือ 08-1265-5604 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  และ inbox Facebook “ ตากล้อง สสจ.นครราชสีมา  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแบบประเมิน ออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถีhttps://bit.ly/2x8LLD6 และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ “ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง


 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา