เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อาคาร Dluxx ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 รายแรก เดินทางเข้าที่พักที่ชั้น 8 แล้ว ท่ามกลางมาตการควบคุมอย่างเข้มงวด ของคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์


   
    ด้าน รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า สำหรับอาคารที่ถูกจัดเตรียมรองรับผู้ป่วย ภายในด้านหลังของมหาวิทยาลัย อาคารสูง ชื่อ Dluxx Thammasat มีลักษณะเป็นหอพัก 14 ชั้น มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับได้มาตรฐาน โดยเตรียมติดตั้งกล้องวงจรเพิ่มเติม และจัดระบบการรับผู้ป่วย และยาเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่วนยาเวชภัณฑ์ และแพทย์ ทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบในเบื้องต้น เมื่อปริมาณผู้ป่วยสูงขึ้น อาจจะต้องให้บุคลากรจากโรงพยาบาลเครือข่ายมาช่วยสนับสนุน โดยมั่นใจว่าบุคลากรล้วนมีความสามารถในการบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19
    รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า อยากให้ประชาชนมั่นใจระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งนี้ โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีความร่วมมือกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจาก COVID-19 เป็นเรื่องใหม่ รัฐบาลให้ความสำคัญและให้ความสนใจ และให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ รัฐบาลมีงบประมานเพียงพอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า ประชาชนทุกท่านจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุด.และจะมีการแถลงข่าวทุกๆวันในเวลา 09.00น.
    สำหรับบรรยากาศ หลังจากผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 2 รายเข้ามายังบริเวณห้องพักแล้วได้ออกมาที่บริเวณระเบียงของห้องพัก ชั้น 8 และ โบกมือทักทายกับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เป็นผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ปทุมธานี