วันที่ 25 มีนาคม 2563 สนง.พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสินค้าในห้างสรรพสินค้าสยามแมคโคร สาขามหาสารคาม และร้านเบทาโกร โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และทีมงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

ทั้งนี้ภายหลังประชาชนตื่นตัวในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด 19 เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้บริโภค การกักตุนสินค้าอาหารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิค-19 ผลการตรวจข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ไม่มีการตระหนกและซื้อกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคแต่อย่างใด และยังคงซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น

 

 

 

            

ปัจจุบันประชาชนมีการซื้อสินค้าตามปกติ แต่จะซื้อสินค้าปริมาณเพิ่มจากเดิมมากขึ้น เนื่องจากไม่ประสงค์ออกมาซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าบ่อยๆเหมือนเช่นเดิม ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม 2563 เป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน จึงทำให้มีเด็กอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียน จึงมีการซื้ออาหารสด และอาหารสำเร็จรูป นำไปรับประทานที่บ้านร่วมกันเพิ่มมากขึ้น และสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าและร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นไปอย่างปกติ  สินค้ายังมีปริมาณเพียงพอ และมีการเพิ่มเติมสินค้าที่ประชาชนเลือกซื้อมากได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลใจ และสามารถซื้อสินค้าได้ตามปกติ  

 

 

 

 

พิเชษฐ  ยากรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มหาสารคาม