เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ Covid- 19 จ.นครปฐมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 8 ราย กลับบ้านแล้ว 3 ราย (รายที่ 1 เมื่อ 24 ม.ค.63 /รายที่ 2,3 วันที่ 23 มี.ค.63) ส่วนอีก 5 รายกำลังรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการดีขึ้นโดยลำดับ และขณะนี้มีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย
ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 127 ราย กลับบ้านแล้ว 124 ราย เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องกักกันตัวเองที่บ้านสะสมทั้งหมด 71 ราย กักกันตัวครบกำหนด 14 วันแล้ว 44 ราย และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน อีก 27  ราย

 

 

 

 

 

โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่เข้าระบบเฝ้าระวังสะสมรวมทั้งหมด 135 ราย และสามารถบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข จนเหลือผู้ป่วยยืนยันที่กำลังรับการรักษาอยู่ในขณะนี้ 5 ราย รวมถึงผู้ที่สังเกตอาการอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 3ราย และอยู่ในระยะกักกันตนเอง 14 วันที่บ้าน 27 คน สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสะสมทั้ง 8 ราย ประกอบด้วย

รายที่ 1 เป็นผู้ป่วยหญิงไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เข้ารับการรักษาระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2563 เป็นผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการรักษาจนหาย ผลตรวจยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อแล้ว ปัจจุบันแข็งแรงดี 

ผู้ป่วยรายที่ 2 หญิงไทยอายุ 45 ปี เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผลตรวจยืนยันพบการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 จากโรงพยาบาลพญาไท3 มารับการรักษาต่อโรงพยาบาลนครปฐมวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยรับการรักษาตามมาตรฐานและได้รับยาต้านไวรัสจนครบ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลับบ้านในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ผู้ป่วยรายที่ 3 ชายไทย อายุ 47 ปี เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 2 ผลตรวจยืนยันพบการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 จากโรงพยาบาลพญาไท3  รับการรักษาต่อโรงพยาบาลนครปฐมวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยรับการรักษาตามมาตรฐานและได้รับยาต้านไวรัสจนครบ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลับบ้านในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ผู้ป่วยรายที่ 4 หญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสประชากรกลุ่มเสี่ยง (นักท่องเที่ยวชาวจีน) มีอาการไอ มีน้ำมูก ได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลเปาโล ผลการตรวจยืนยัน COVID-19 เป็นบวก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยรับการรักษาตามมาตรฐานและได้รับยาต้านไวรัส  ปัจจุบันอาการคงที่ ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อยหอบเอ็กซเรย์ปอดมีการติดเชื้อเล็กน้อย รอผลการตรวจยืนยันภาวะปลอดเชื้อ

ผู้ป่วยรายที่ 5 เด็กหญิงไทย อายุ 6 ปี ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 4 ผลการตรวจยืนยัน COVID-19 เป็นบวก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 รับการรักษาตามมาตรฐานและได้รับยาต้านไวรัส อาการปัจจุบัน ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ ขณะนี้ ผลการตรวจยืนยันภาวะปลอดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 6 ชายไทย อายุ 69 ปี มีประวัติไปสนามมวยราชดำเนิน ได้รับการตรวจที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิษก ผลการตรวจยืนยัน COVID-19 เป็นบวก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 เอ็กซเรย์ปอดมีการติดเชื้อ โดยรับการรักษาตามมาตรฐานและได้รับยาต้านไวรัส ปัจจุบันอาการคงที่ ไม่มีไข้ หายใจไม่เหนื่อยหอบ มีภาวะเครียด โดยรับการดูแลจากจิตแพทย์ ขณะนี้รอผลการตรวจยืนยันภาวะปลอดเชื้อ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยรายที่ 7 ชายไทย อายุ 64 ปี อาชีพกรรมการสนามมวยราชดำเนิน ได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ผลการตรวจยืนยัน COVID-19 เป็นบวก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยรับการรักษาตามมาตรฐานและได้รับยาต้านไวรัส ปัจจุบันไม่มีไข้  ไม่เหนื่อยหอบ ขณะนี้รอผลการตรวจยืนยันภาวะปลอดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 8 ชายไทย อายุ 67 ปี ประวัติไปสนามมวยราชดำเนิน รับการตรวจที่โรงพยาบาลกำแพงแสน ผลการตรวจยืนยัน COVID-19 เป็นบวก รับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยรับการรักษาตามมาตรฐานและได้รับยาต้านไวรัส  ปัจจุบันอาการคงที่ ไม่มีไข้  ไม่เหนื่อยหอบ ขณะนี้รอผลการตรวจยืนยันภาวะปลอดเชื้อ
 
ทั้งนี้ จ.นครปฐม มีช่องทางการบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยดังนี้ 1.เงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระประโทน เลขบัญชี 649-242239-3,  2.ติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่เบอร์ 034-213606-10 ต่อ 558,1001

 

 

 

 

 

 

 

ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม