ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 24 มีนาคม 2563   เวลา 13.30 น.  ที่ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 (  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นครราชสีมา )   ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   นาย​ วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา​ พร้อมด้วย  นาย นายแพทย์ นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา    นายแพทย์ ชุติเดช  ตาบ – องค์รักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -​19  โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งรายงานข่าว  

 

 

 

 

 

                             โดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้ทราบว่า จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดมีผู้ป่วย COVID-19  เพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาย อายุ 38 ปี เป็นพนักงานขนส่งทรัพย์สินธนาคาร     มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน 324 ราย  มีผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 จำนวน 6  ราย   ไม่พบเชื้อ  จำนวน 306 ราย   นอน รพ.รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 ราย     ทั้งนี้ผลจากการคัดกรอง ฯจำนวน 33,448 ราย ( ยอดสะสม ณ  วันที่ 3 มกราคม 2563 - วันที่ 24 มี.ค. 63  เวลา 12.00 น. )  กรณีการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ( PN ) มีจำนวน 227 ราย  ไม่ป่วย 227 ราย กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 119 ราย  ปัจจุบันติดตามต่อเนื่อง จำนวน 108 ราย  ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  รวมทั้งเน้นมาตรการ “ ล้างมือทั้งวัน  กินร้อน  ช้อนฉัน ห่างกัน 1 เมตร”  โดยจังหวัดนครราชสีมาขอความร่วมมือสื่อมวลชนสื่อสารให้ประชาชนถึงมาตรการสำคัญดังกล่าวคือ     1 การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่  หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น   ขอให้สร้างสุขอนามัย  2 กินร้อนคือกินสุกปรุงใหม่ ๆ   3 การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย  1 เมตร  (Social Distancing)  เซฟตัวเองในด่านแรก ๆ   หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า

 

 

 

 

 

                          อีกทั้งขอแจ้งให้ผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด เช่น ผุ้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ( นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  และปทุมธานี ) โดยจังหวัดมีมาตรการให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต.เทศบาล และ อสม. ได้ติดตามสำรวจ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  อีกทั้งแน่ะนำให้บุคคลนั้นแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน เป้นเวลา 14 วัน  วัดอุณภูมิร่างกายทุกวัน   หากพบว่ามีไข้คืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส  ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ หรือ แจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว  เน้นให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ปิดปากจมูกด้วย กระดาษทิชชูทุกครั้งที่ ไอจาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ อยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น  เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อนแก้วน้ำหลอดดูดน้ำโทรศัพท์ รวมทั้ง ให้แยกทำ ความสะอาด แยกน้ำดื่มเฉพาะ  แยกสำรับอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อทุกวัน  โดยให้ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น  ทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น   โดยจังหวัดนครราชสีมา  เปิดสายด่วนแจ้ง -สอบถาม เรื่อง COVID-19 มือถือ 08-1265-5604 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  และ inbox Facebook “ ตากล้อง สสจ.นครราชสีมา  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแบบประเมิน ออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถีhttps://bit.ly/2x8LLD6 และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ “ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สือข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา