ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ตัดสินจำคุก ส.ส.พรรคเพื่อไทยขอนแก่น รวมทั้งอดีตข้าราชการรวม 13 คน หลังมีการโยกย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่มิชอบ

 

 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่อท.5 1/2562 ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี กับ นายกิตติ บุญเชิด จำเลย กับพวกรวม 14 คน จำเลยซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 25 ขอนแก่น ในข้อหามาตรา 157 ร่วมกันปฏิบัติโดยไม่ชอบ มาตรา 83 มาตรา 91 และมาตรา 162 (1), (4) จัดทำ/รับรอง เอกสารอันเป็นเท็จกรณีโจทก์ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อปี พ.ศ.2558

 

 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยดังนี้

 

จำเลยที่ 1 นายกิตติ บุญเชิด ลงโทษจำคุก 6 ปี

จำเลยที่ 2 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 3 นายวีระเดช ซาตา.ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 4 นายบัลลังก์ อรรณนพพร.ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 5 นายสุรินทร์ หล้าหา ต้องโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 6 นางกรรณิกาศรีสัตย์รสนา ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 7 นายภูวดล หมื่นสีพรหม ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 8 นายสุนันท์ คำจันทร์ ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 9 นายสมเกียรติ ศรีดอนชัย ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 10 นายลิขิต เพชรผลลงโทษ จำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 11 ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 12 พันตำรวจเอกเสถียร ไชยสงคราม ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 13 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พิพากษายกฟ้อง

จำเลยที่ 14 นายมาโนช ฝั้นฉิม ลงโทษจำคุก 3

 

อนึ่ง ศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนคำสั่ง สพม. 25 ที่ 558 /2558 ลง.30 พฤศจิกายน 2558 เฉพาะที่ย้ายและแต่งตั้งนายยุทธศาสตร์กงเพชร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

 

 

คดีนี้ซึ่งถือว่าเป็นคดีที่กระทบกระเทือนวงการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก เพราะจำเลยแต่ละคนของคณะ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (อ.ก.ค.ศ.) สพม.25) ซึ่งถือว่าเป็นการโยกย้ายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมิชอบซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน และโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นซึ่งสร้างชื่อเสียงมานานด้านการศึกษา แต่เหตุไฉนการโยกย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนครั้งนี้ส่งผลทำให้คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. หลายคนตกเป็นจำเลยและศาลได้มีคำสั่งพิพากษาไปแล้วตามเนื้อหาข้างต้น

ซึ่งแต่ละบุคคลเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก อาทิ นายบัลลังก์ อรรณนพพร ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 10 จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย รวมถึง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายวีระเดช ซาตา นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ส่วนนายกิตติ บุญเชิดอดีตผู้อำนวยการ สพม. 25 ศาลพิพากษาให้จำคุกถึง 6 ปีเพราะเป็นจำเลยที่ 1 ส่วนทางด้านนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ศาลพิพากษายกฟ้อง.ซึ่งเป็นต้นเรื่องของคดีนี้ ส่วนอีกคนปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพม. 25.รวมอยู่ด้วย ส่วนนายบัลลังก์ อรรณนพพร ซึ่งเป็นส.ส.เขต 10 ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ต้องดูต่อไปว่า กกต.จะคิดเห็นเป็นอย่างไรเรื่องกฎเกณฑ์คุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงสภาพของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพ้นไปหรือไม่อย่างไร

 

นิติกรณ์ ฝางมาลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น