ที่จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนคำสั่งให้ปิดบริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด ซึ่งในส่วนของ จ.สงขลามียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 6 คน

                                                                                                                                             

 

     

 

โดยเมื่อช่วงเย็นของวันนี้(23มี.ค.)เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่และตำรวจสภ.คอหงส์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุม ร้านป้าวันดีขัดผิว ซึ่งเป็นร้านเสริมความงามประเภทนวดตัว ขัดผิว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งยังคงเปิดให้บริการฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัดที่ให้หยุดบริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึง2 เมษายน

                                                                                                                                         

 

     

 

 

และจับกุมเจ้าของร้านดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามพรบ.2558 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลา