ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 22 มีนาคม 2563   เวลา 13.30 น.  ที่ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 (  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จ.นครราชสีมา )   ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   นาย​ วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา​  ได้มอบหมายให้ นาย อภินันท์  เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย  นาย ศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน  พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -​19 โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งรายงานข่าว

 

 

 

 

 

                        โดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้ทราบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วย COVID-19 ( ยอดสะสม ณ  วันที่ 3 มกราคม 2563 - วันที่ 22 มี.ค. 63  เวลา 12.00 น. )  มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน 247 ราย  ล่าสุดจากการแถลงข่าว  พบผู้ปป่วยยืนยันโรค COVID-19 จำนวน 5 ราย    ไม่พบเชื้อ  จำนวน 248 ราย   นอน รพ.รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 ราย     ทั้งนี้ผลจากการคัดกรอง ฯจำนวน 32,718 ราย  ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  รวมทั้งเน้นมาตรการ “ ล้างมือทั้งวัน  กินร้อน  ช้อนฉัน ห่างกัน 1 เมตร”  โดยจังหวัดนครราชสีมาขอความร่วมมือสื่อมวลชนสื่อสารให้ประชาชนถึงมาตรการสำคัญดังกล่าวคือ     1 การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่  หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น   ขอให้สร้างสุขอนามัย  2 กินร้อนคือกินสุกปรุงใหม่ ๆ   3 การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย  1 เมตร  (Social Distancing)  เซฟตัวเองในด่านแรก ๆ   หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า

 

 

 

 

 

                    อีกทั้งขอสื่อสารให้ผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย  หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด-  แยกกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน  วัดอุณภูมิร่างกายทุกวัน   หากพบว่ามีไข้คืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส  ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ หรือ แจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว  ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ปิดปากจมูกด้วย กระดาษทิชชูทุกครั้งที่ ไอจาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ อยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น  เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อนแก้ว น้ำหลอดดูดน้ำโทรศัพท์ รวมทั้ง ให้แยกท ความสะอาด แยกน้ำดื่มเฉพาะแยก ส ารับอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ      ทุกวันโดยให้ใส่ถุงขยะ   2 ชั้น ทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น    ทั้งนี้ ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแบบประเมิน ออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถี https://bit.ly/2x8LLD6 และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ “ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา