ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตลาดนัด และถนนคนเดินในจังหวัดชัยนาท  ยังคงเปิดค้าขายกันตามปกติ  เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  ไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดชัยนาท    เหมือนเช่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล     แต่ทางจังหวัด ก็ใช้มาตรการเข้มในการคัดกรองป้องกันไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในพื้นที่ตลาดนัดและถนนคนเดิน  

 

 

 

 

 

                     ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ  ที่สำคัญมีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนก่อนเข้าไปใช้บริการจับจ่ายซื้อของ  

 

 

 

 

                     นอกจากนี้ยังสั่งให้พ่อค้าแม่ค้าทุกร้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งจัดหาแอลกอฮอล์เจล ไว้ให้ลูกค้าใช้ล้างมือก่อนซื้อขายสินค้ากัน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19    ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19   แต่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และเข้ารับการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ จำนวน 9 ราย  

 

 

 

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท