เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้ออกคำสั่งเรื่องการระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานจากส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนภายหลังจากที่มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ปรากฏว่ามีผลกระทบ ดังนี้

1.คนไทย ที่เดินทางไปยังประเทศเมียนมา ก่อนที่จะมีการระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านพุน้ำร้อน ไม่สามารถเดินทางกลับมาในประเทศไทยได้ทัน จึงทำให้ยังคงติดค้างอยู่ในประเทศเมียนมา ซึ่งกลุ่มคนไทยดังกล่าวมีความประสงค์จะเดินทางมายังประเทศไทย

2.คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่จะมีการระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศเมียนมา

 

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และสามารถตรวจอนุญาตให้คนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในประเทศเมียนมา กลับเข้ามาในประเทศไทย และคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ยังติดค้างอยู่ในประเทศไทยสามารถเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองได้ตามห้วงเวลาที่กำหนด

จังหวัดกาญจนบุรี จึงผ่อนผันการระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้า บ้านพระเจดีย์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี โดยผ่อนผันการระงับเดินทางเข้า-ออก ให้เฉพาะวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 จนถึงเวลา 18.00 น. สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563

 

 

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี