ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  ออกประกาศปิดวัดปากคลองมะขามเฒ่าเป็นการชั่วคราว  เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   เนื่องจากวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท และเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้ง พระครูวิมลคุณากร หรือ หลวงปู่ศุข  พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ประชาชนทั่วสารทิศให้ความเคารพนับถือ  ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นจำนวนมาก เดินทางเข้าไปกราบสักการะหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ศุข และท่องเที่ยวภายในวัด   จึงเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ง่าย    ทางวัดจึงประกาศปิดวัด งดรับนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563  ไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  นอกจากนี้ยัง ยกเลิกพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ยกเลิกพิธีไหว้ครู  งดจัดงานมหรสพ และงานประเพณีสงกรานต์ด้วย

 

เช่นเดียวกับ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท  สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดชัยนาท  ได้ประกาศงดรับนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้านมัสการ หลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลวงพ่อธรรมจักรบนเขาธรรมามูล  ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

 

 

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท