เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ได้มีชาวบ้านตำบลน้ำเลาจำนวนมาก มาช่วยกัน ใช้อวนควานหาปลาบึกที่นำมาปล่อยไว้เมื่อปีที่แล้ว โดยมีนายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ มาทำการกำกับดูแล ซึ่งชาวบ้านได้ใช้รถเคน 6 ล้อ มาบรรทุก 

 

 

  นายสังวาลย์  ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกับชาวบ้าน ช่วยกันจับปลาบึกยักษ์ จำนวน 3 ตัว ที่รอดจากภัยแล้งวิกฤตเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562  ที่อ่างเก็บน้ำแม่คำปองที่แห้งขอดทำให้ปลาบึกยักษ์จำนวนกว่า 20 ตัว ตายและรอดได้เพียง 3 ตัว คือ เจ้าบุญรอด บุญหลง และบุญหลาย ซึ่งทางประมงได้นำมาเลี้ยงในสระภายในหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้เกิดภัยแล้ง ทำให้บริเวณสระน้ำดังกล่าวเริ่มแห้งลงทำให้ปลาทั้ง 3 ตัวที่มีลักษณะตัวใหญ่ เริ่มอยู่ไม่ได้ ทางด้านเจ้าหน้าที่ประมงจึงได้ทำการปรึกษาหาแนวทางแก้ไข ร่วมกับชาวบ้าน และประกอบกับ อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ที่อาศัยเดิม นั้น มีปริมาณน้ำที่มากขึ้น และสามารถนำปลาดังกล่าวกลับสู่ธรรมชาติและที่อาศัยเดิม วันนี้จึงได้นัดกับชาวบ้านให้มาช่วยกันจับปลา ทั้ง 3 ตัว ด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย นำปลาบึก 3 ตัวกลับสู่ที่อยู่เดิม โดยมีการวางยาสลบเพื่อให้ง่ายต่อการย้ายและใช้รถเครนยกเพื่อไม่ปลาดิ้น  จากนั้น นำมาปล่อยไว้ในกระชังที่เตรียมไว้ พักไว้ประมาณ 1 ชม. ให้ปลาปรับสภาพตัวเองเข้ากับน้ำแล้วจึงปล่อยไป

นายสังวาล  ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ เผยอีกว่า ขณะนี้เกิดภาวะแล้ง บริเวณ น้ำที่สระน้ำที่เคยเป็นสถานที่พักปลาบึกที่เคยช่วยเหลือจากอ่างเก็บน้ำแม่คำปองซึ่งรอดชีวิต  3 ตัวคือเจ้าบุญรอด บุญหลง และบุญหลาย เป็นปลาเพศผู้มีน้ำหนักกว่ากว่า 110 กก.  ขณะนี้น้ำเริ่มแห้ง อาจทำให้ปลาตายได้จึงได้ดำเนินการย้ายปลาทั้ง 3 ตัว กลับสู่ที่อยู่เดิมคืออ่างเก็บน้ำแม่คำปอง  ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำที่มากพอ ซึ่งทางประมงจังหวัดได้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบครอบและความปลอดภัยแก่ ปลาทั้ง 3 ตัว โดยมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการโยกย้าย คือนำปลาขึ้นจากสระน้ำจากนั้นฉีดยาสลบ และล้างเอาโคลนตรมที่ติดตัวปลาและเหงือกออก ที่เป็นสาเหตุให้ปลาตาย ในคราวก่อน ก่อนที่จะนำปลามาพักพื้นในสถานที่เตรียมไว้พร้อมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้ และเฝ้าดูอาการ  1 ชม. ก่อนปล่อยลงอ่าง ซึ่งการทำดังกล่าว เป็นวิธีที่ปลอดภัยแก่ปลา ซึ่งภารกิจวันนี้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยดี 7 สำหรับปัญหาครั้งก่อนที่ทำให้ปลาบึกยักษ์จำนวนมากตายเนื่องจากเป็นสถานการณ์กระทันหันที่ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และขณะนี้ทางด้านประมงเองก็ได้นำปลาบึกมาปล่อยในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้กว่า 700 ตัวเพื่อฟื้นฟูระบบของอ่างแห่งนี้

ข่าว/ภาพ กัญญสร ถิ่นทิพย์ ผู้สื่อข่าว จ.แพร่