นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  กล่าวถึงการพบเซียนมวยชาว อำเภอกงไกรลาศ ติดเชื้อไวรัสโควิด -19  และกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ได้มีมติในที่ประชุม ให้ปิด 3 หมู่บ้าน ของตำบลท่าฉนวน ประกอบด้วย หมู่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ 9 บ้านคลองยาง หมู่ 11 บ้านหล่ายปอแดง ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นพื้นที่ระบาดในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย   ได้สั่งให้มีการตั้งด่านคัดกรองคนเข้าออกในพื้นที่ และใช้มาตราควบคุมโรคเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

                       จากไทม์ไลน์การสอบสวนโรคของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของจังหวัดสุโขทัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 -14 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสและมีความเสี่ยงประมาณ 100  คน ล่าสุดผลยืนยันการตรวจภรรยาเซียนมวย ติดเชื้อเป็นรายที่สองของจังหวัดสุโขทัย  ในขณะที่พี่สาวของเซียนมวย ซึ่งมีอาการไข้และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะนี้รอผลยืนยันทางห้องปฎิบัติการจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกครั้ง ขณะเดียวกันบริเวณบ้านของเซียนมวยผู้ติดเชื้อ โควิด -19 และ กลุ่มบ้านญาติใกล้เคียงกัน 4-5 หลังคาเรือนพบว่า ต่างปิดตายไม่มีบุคคลเข้าออกบ้าน ทราบว่า มีญาติพี่น้องและบ้านเรือนใกล้เคียงต่างพากันกักตัวตามมาตรการสาธารณสุข เป็นเวลา 14 วันเนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดและมีความเสี่ยงสูง  โดยเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และ ท้องถิ่น อบต.ท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีการตั้งด่านห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าออกหมู่บ้าน  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือพร้อมทั้งฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกชนิดในการผ่านเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มข้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยดี

 

 

 

 

 

 

                          ด้านมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนั้น ให้มีการรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พร้อมหามาตรการทางการเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สถาบันทางการเงินทำตามมาตรการอย่างจริงจัง ให้จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับภาคเอกชนในราคาที่เป็นธรรม และแนะนำความรู้ในการป้องกันตนเอง  ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการ ฟื้นฟูย่านการค้าที่สำคัญของจังหวัด เพื่อรองรับเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ

 

 

 

 

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย