ชัยนาทขานรับมาตรการและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับโควิด-19 โดยสั่งยกเลิกใบอนุญาตการเล่นพนันชนไก่ทุกพื้นที่ในจังหวัด  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด    ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข  เฝ้าระวังโรค 2 เซียนไก่ อย่างใกล้ชิด หลังพบว่ามีประวัติใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 นอกพื้นที่

 

 

                    ล่าสุด นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท  มีหนังสือสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ ที่มีสถานที่เล่นการพนันชนไก่ หรือ สนามชนไก่ ที่ได้รับอนุญาตจากจังหวัดชัยนาท  รวมจำนวน 11 แห่ง  ให้ดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตการเล่นการพนันประเภทชนไก่ แก่เจ้าของสนามชนไก่ทุกแห่ง รวมทั้งให้งดการจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่ในสนามชนไก่ทุกแห่งด้วย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

 

                        ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว สถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาเพื่อทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก(ตะโกน เชียร์) สัมผัสถูกเนื้อตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกันง่าย

 

                       ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัด  อยู่ระหว่างเร่งทำการสอบสวนโรค และเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดของ เซียนไก่ จำนวน  2 ราย  หลังพบว่ามีประวัติ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19  รายหนึ่งนอกพื้นที่จังหวัดชัยนาท  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ และกักตัว 14 วัน 

 

 

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท