ข่าว

ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19

ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด19เพื่อต่อยอดในชุมชน

นครปฐม ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายโรคโควิด -19 เพื่อต่อยอดในชุมชน

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐมต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัย ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม มีนายสรรชัย ชอบพิมาย ผอ.สพร.16 นครปฐม พร้อมทั้งนายนพดล น้อยอุทัย ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่วนราชการ ประกันสังคม จ.นครปฐม แรงงานจังหวัด  สำนักงานจัดหางาน นครปฐม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานกระทรวงแรงงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 7 อำเภอจำนวน 42 คน 2 รุ่น อบรมการทำหน้ากากอนามัย รุ่นละ 18 ซ.ม.เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสอนต่อคนในชุมชนและต่อยอดในการทำหน้ากากอนามัยใช้เองเพื่อป้องกันเชื้อติดต่อที่อันตราย โควิต-19

ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19

การฝึกอบรมวิทยากรถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายโรคโควิด -19 ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อตัวบุคคลและประชาชนเป็นการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรค หากประชาชนช่วยกันสามารถเย็บหน้ากากอนามัยใช้เองได้ในครัวเรือนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคและป้องกันฝุ่นละออง PIM 25 ทั้งยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาหน้ากากอนามัยมาใช้ซึ่งนับวันยิ่งจะหายากและมีราคาแพงขึ้น 

ตามที่ประชาชน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการนี้จึงต้องตั้งใจฝึกเพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากวิทยากรไปขยายผลถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปย่อยอด ในพื้นที่ต่อไปอีกด้วย

ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๖๓“ ลำดับที่ ๑๔ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ มีอาการไข้ไอเจ็บคอหอบเหนื่อยหรือมีอาการของโรคปอดอักเสบในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและอาจถึงขั้นเสียชีวิต” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่สามารถติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจเมื่อต้องออกจากบ้านไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากประกอบกับช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM 2. 5 สูงเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมจึงทำให้มีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากและหน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีไม่เพียงพอและมีราคาสูงขึ้นประชาชนที่มีรายได้น้อยจึงได้รับความเดือดร้อน


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐมซึ่งมีบทบาทหน้าที่หนึ่งในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิทยากรถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายโรคโควิด 0 "ขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการเย็บหน้ากากอนามัยที่สามารถใช้ป้องกันโรคติดต่ออันตรายและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้แก่วิทยากรต้นแบบ (ครูก) เพื่อนำไปขยายผลถ่ายทอดวิธีการเย็บหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในแต่ละตำบล / หมู่บ้านให้สามารถทำหน้ากากอนามัยใช้เองในครัวเรือนเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและฝุ่นละออง PM 25 และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนหัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วยการสร้างแบบติดขอบเทคนิคการเย็บด้วยมือและเทคนิคการเย็บด้วยจักรเย็บผ้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้ขอความร่วมมือจากท่านนายอำเภอทั้ง ๗ อำเภอของจังหวัดนครปฐมประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอำเภอเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมที่สามารถนำความรู้ไปขยายผลถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอละ 5 คนรวม ๔๒ คนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการเย็บหน้ากากอนามัยระยะเวลาฝึก ๑๘ ชั่วโมงระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๑ คนรวม ๔๒ คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 16 นครปฐม

ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ถ่ายทอดการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด