เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องได้รับแจ้งมีเด็กชายพิการ 2 คนพ่อแม่มีฐานะยากจนใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากอดมื้อกินมื้อและแม่เด็กเป็นบุคคลตกหล่นไม่มีบัตรประชาชนไม่ได้รับสิทธิใดๆที่ควรจะได้รับ  หลังจากรับแจ้งผู้สื่อข่าวได้ประสานไปที่นายแคล้ว มนตรีศรี  ผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อนตนไร้บ้าน, นายวิชัย สัมฤทธิ์รินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรีสะอาด และนางสลิตา อุประ ผู้ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูโครงการจิตอาสาประชารัฐ เพื่อสังคมสุขภาวะ ได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่ 274 หมู่ที่ 6  บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  พบนางดอกแก้ว แก้วภูเขียว อายุ 30 ปี และนายสาคร แก้วโพธิ์ศรี อายุ 38 ปี  ซึ่งเป็นบิดาของเด็กชายณัฐวุฒิ แก้วภูเขียว อายุ 14 ปี พิการขาอ่อนแรง และเด็กชายกรรธร แก้วโพธิ์ศรี อายุ 10 ปี พิการขาอ่อนแรง โดยนางดอกแก้ว แก้วภูเขียว  มารดาของเด็กทั้ง 2 คนได้เล่าให้ฟังว่าตนเอง กับมารดาและพี่สาวไม่มีบัตรประชาชน ทั้ง 3 คน คือ นางรื่น ไกลดวง อายุ 55  ปี มารดา นางสุนี  แก้วภูเขียว อายุ 40 ปี พี่สาวตนเอง และตนเองนางสาวดอกแก้ว  แก้วภูเขียว อายุ 35 ปี โดยนางรื่น ไกลดวง ได้เป็นบุคคลตกหล่น มาดารคือนางยายจันลี  ขาวหนู อายุ 86 ปี ซึ่งเป็นคุณยายของตนเอง ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนให้ และมารดาตนเองได้แต่งงานแล้วไปตัดอ้อยที่ภาคกลางกับบิดาของตนเอง จนกระทั้งบิดาเสียชีวิต จนกลับมาอยู่ที่บ้าน เวลาเจ็บป่วยจะไปหาหมอก็ต้องเสียเงินเองไม่มี สวัสดิการใดๆช่วยเหลือ ได้ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แนะนำว่าต้องไปตรวจ ดีเอ็นเอ ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่จังหวัดขอนแก่น คนละ 9,000 บาท รวม 4 คนเป็นเงิน 36,000 บาท ตนเองฐานะยากจนแต่ละวันกับสามีคือนายสาคร แก้วโพธิ์ศรี ต้องทำงานรับจ้างเลี้ยง 6 ชีวิตในบ้าน ซึ่งสามีตนเองมีบัตรประชน ทำให้บุตรชายได้สิทธิ์ตามกฎหมาย แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใดๆจากรัฐ

        ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วย 2 เด็กพิการแม่เป็นบุคคลตกหล่นไม่มีบัตร

 ต่อมานายแคล้ว มนตรีศรี  ผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อนตนไร้บ้าน นายวิชัย สัมฤทธิ์รินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรีสะอาด และนายสาคร แก้วโพธิ์ศรี บิดาของเด็กพิการ 2 คน ได้ไปเปิดบัญชีร่วมกัน 3 คน  ที่ธนาคารกรุงไทย  สาขาศูนย์ราชการหนองบัวลำภู  เลขที่บัญชี 6790 5626 05  ชื่อสมทบทุนเพื่อตรวจ DNA ครอบครัวนางจันลี  ขาวหนู ซึ่งในขณะนี้ได้เงินบริจาคมาเป็นเงิน  54,747.98 บาท ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์  ได้เพียงพอที่จะไปตรวจ DNA แล้ว  จากนั้นนายแคล้ว มนตรีศรี  ผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อนตนไร้บ้าน ได้แจ้งมาว่าได้พาทั้งหมดไปตรวจ DNA ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เรียบร้อยแล้วต้องรอฟังผลตรวจภายใน 90 วัน ตามระเบียบ  และทำการปิดบัญชีงดขอรับบริจาค โดยเงินที่เหลือหลังจากการตรวจ DNA นางดอกแก้ว แก้วภูเขียว  และนายสาคร แก้วโพธิ์ศรี แจ้งว่าจะเก็บไว้เป็นทุนในการซ่อมแซมบ้านที่ยังไม่แล้วเสร็จ และเป็นค่าใช้จ่ายดูแลบุตรชาย 2 คนที่พิการต่อไป โดยผู้ใจบุญสามารถบริจาคสิ่งของสมทบได้ตามที่อยู่  นายสาคร แก้วโพธิ์ศรี บ้านเลขที่ 274 หมู่ที่ 6  บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  39000 หรือโทรสอบถาม 061 -794 6155 เบอร์คุณแคล้ว ฯผู้ประสานงาน 

ส่วนการรับบริจาคเงิน  งดเพราะบัญชีได้ปิดไปแล้ว และต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยครับ   

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วย 2 เด็กพิการแม่เป็นบุคคลตกหล่นไม่มีบัตร

 

โดยทางด้าน พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ ส.อ.ธนากร พรมเมืองเก่า,น.ส.จันทร์ใจ สิมดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู,น.ส.จิราภรณ์  สิกขา สมาชิกของสมาคมคนพิการ  เจ้าหน้าที่งานมวลชนของ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู  นำรถยนต์ไปรับสมาชิกครอบครัวนายสาครฯไปที่สำนักงานปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  เพื่อนำบุตรชาย 2 คนที่พิการไปขึ้นชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน และนำไปขึ้นทะเบียนคนพิการ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  ซึ่งทำให้เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วภูเขียว อายุ 14 ปี พิการขาอ่อนแรง และเด็กชายกรรธร แก้วโพธิ์ศรี อายุ 10 ปี พิการขาอ่อนแรง จะได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยคนพิการตามสิทธิต่อไป  เป็นพลเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ การได้รับสวัสดิการต่างๆ ก็จะได้รับตามมา รวมถึงเรื่องการตรวจดูแลสุขภาพของเด็กทั้งสองคนด้วย

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วย 2 เด็กพิการแม่เป็นบุคคลตกหล่นไม่มีบัตร

 

ภาพ/ข่าว วรรธนะ ทองดี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.หนองบัวลำภู