โดยโรงเรียนประชาวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ไทย-จีน ที่เปิดสอนระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำมาตรการคุ้มเข้มการเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COCID –19 ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นไปตามาตรฐานที่ทางสาธารณะสุขได้กำหนดไว้ โดยทางโรงเรียนได้มีการปิดกั้นการผ่านเข้าออกโรงเรียนรอย่างเข้มข้น คือจัดให้มีช่องทางผ่านเข้าออกเพียง 3 ช่องทางเดิน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ก่อนที่จะผ่านเข้าไปในอาคารเรียน ต้องทำการการช่องทางผ่านเข้าออก ที่มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ แช่รองเท้าในอ่างดักเชื้อโรค เดินผ่านอุโมงค์พ่นละอองน้ำกำจัดเชื้อโรค ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นอันดับต้นๆในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในขณะนี้ตรงที่มีจุดผู้คนพลุกพล่านหรือรวมตัวกันจำนวนมาก.

 

 

 

 

                        ด้านนางพิมพร เทพปินตา ผอ.โรงเรียนประชาวิทย์ กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ ไวรัส COCID –19 ทางโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากว่า โรงเรียนประชาวิทย์ เปิดสอนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบผู้ปกครอง รวมไปถึงนำเรียนที่เดินทางไปพื้นทีเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีเด็กนักเรียนป่วยไม่ถึง 5% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดและทั้งหมดได้พักผ่อนอยู่บ้านไม่ได้มาโรงเรียนแต่อย่างไดช่วงดังกล่าวอยู่ในระหว่างเดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และปัจจุบันนี้โรงเรียนก็ยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสนี้แต่อย่างได แต่เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมจึงได้ นำมาตรการคุมเข้มการเฝ้าระวังไวรัส นี้เป็นระดับ 3 คือ ได้มีการกั้นพื้นที่อาคารเรียน เพื่อให้นักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อธุระภายในโรงเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรองทั้งหมด ขณะที่นักเรียนที่มีไข้ก็จะให้กลับบ้านไปอยู่กับผู้ปกครองและแนะนำให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปพบแพทย์ซึ่งที่ผ่านมา.

 

 

 

 

                    ผู้ปกครองต่างมั่นใจในการนำมาตรการนี้มาใช้ในโรงเรียน และผู้ปกครองทุกคนต่างร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งยังไม่พบกาแรพร่ระบาดของโรงแต่อย่างไดในขณะนี้ ด้านเหล่าซือ หรือครูภาษาจีน ที่มาประจำสอนที่โรงเรียนประชาวิทย์ แห่งนี้ ได้พูดเป็นภาษาจีนเพื่อส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวจีนได้ผ่านพ้นวิกฤติไวรัสนี้อย่างรวดเร็วต่อไป.

 

 

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำปาง