เวลา 20.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ชุมชนรางชะมวง หมู่3 บ้านชะวึก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของสวนผลไม้ กว่า 50คน พากันมารวมตัวเพื่อทำพิธีแห่นางแมวขอฝน

 

 

 

 

นางสำเนียง ถาวรวงษ์ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง กล่าวว่า พิธีแห่นางแมวขอฝน เป็นความเชื่อมาแต่โบราณ หากเกิดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านก็จะต้องทำพิธีแห่นางแมวขอฝน ซึ่งพวกตนที่มาทำพิธีก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าฝนจะตก หลังจากที่ เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานจนทำให้น้ำใช้อุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ น้ำใช้รถต้นไม้ก็ไม่มี บางสวนเริ่มที่จะต้องเลือกปล่อยผลผลิตที่กำลังออกในช่วงนี้ทิ้งไปเพื่อให้ต้นอยู่ได้เพราะต้นไม้ เช่นทุเรียน มังคุดใช้เวลาปลูกนานหลายปี บางต้นมากกว่า30ปี และถ้าการแห่นางแมวไม่ได้ผล ก็อยากให้ส่วนราชการ หาวิธีทำฝนเทียมให้ตกในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

นางสาวศัสยมน ธรรมแจ้งชัด อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง ยอมรับว่า ภัยแล้งเริ่มมีให้เห็นตั้งแต่ช่วงลอยกระทง ที่น้ำในคลองแห้งเหือด จนถึงวันนี้ ผลไม้ในสวนกำลังให้ผลผลิต แต่กลับไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยง ชาวสวนจึงต้องช่วยเหลือตัวเอง สร้างความหวังให้กำลังใจตัวเอง รวมตัวกัน ทำพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝนตามความเชื่อแมวเก้าชีวิต เพราะนอกจากได้ทำพิธีกรรมแบบโบราณ ให้เกิดความสบายใจ เพราะได้มีความหวัง ยังเป็นกุศโรบายให้ชาวบ้านได้มาเจอะเจอ พูดคุยปรับทุกข์ หาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

 

 

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง รายงาน