วานนี้ (25ก.พ.2563) ในท้องที่หมู่ที่ 3 บ้านปรังกาสี นายสืบสาย  ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี และ พ.อ. ปรีติ กุมภิรัตน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11, หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า,ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน ได้นำรถน้ำจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ, เทศบาลตำบลท่าขนุนร่วมกันดับไฟป่าในบริเวณถนนเส้นหลังอำเภอ

 

 

 

 

                   จากนั้น ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. และ นอภ.ทองผาภูมิ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ไฟป่าลุกลาม พร้อมจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วยกำลังพล จำนวน 6 นาย และ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน  บูรณาการร่วมกับ ทต.ท่าขนุน, ทต.ทองผาภูมิ และ ฉก.ลาดหญ้า ดำเนินการดับไฟ ณ บริเวณริมถนนทองผาภูมิ - ปรังกาสี บ้านผาอ้น ม.3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

ซึ่งการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่เขาสูงชัน รถน้ำไม่สามารถเข้าถึงได้จึงดับไฟได้เพียงบางส่วนและในส่วนที่ยังไม่สามารถดับได้นั้นนายอำเภอได้สั่งให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังต่อไป

 

 

 

วุฒิเดช ก้อนทองคำ... ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี