คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

อุบลฯเดินสายเยียวยาต่อเนื่อง ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26 กุมภาพันธ์ 2563 - 09:41 น.
มอบเงิน ประสบภัย น้ำท่วม อตระการพืชผล จอุบลราชธานี
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 117 ครั้ง

อุบลฯเดินสายเยียวยาต่อเนื่อง สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม


 

 

 

 

                                 วันนี้ 25 ก.พ.2563 ที่ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล  นายสมมาฏฐ์ โพธิ  นายอำเภอตระการพืชผล  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ได้มอบเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ที่ผ่านการอนุมัติ การให้ความช่วยเหลือตามมติ ก.ช.ภ.จ. ให้ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล และคาจิกิ  อำเภอตระการพืชผล ได้รับภัยพิบัติ ในพื้นที่ 5 ตำบล 31 หมู่บ้าน 446 ครัวเรือน

 

 

 

 ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 439 หลัง และยุ้งข้าว โรงเรือน คอกสัตว์ เสียหาย 19 หลัง รวมเป็นเงิน 1,021,378 บาท ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี  จะได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเขื่องใน สว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย เป็นดับต่อไป

 

 

 

 

กฤษณะ  วิลามาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุลราชธานี 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended