คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

รองเลขาฯ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่นครพนม จัดลำดับโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาให้ประชาชน

25 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:16 น.
นครพนม,,รองเลขา,,รฐมนตรี,,ฝ่ายการเมือง,,ช่วยเหลือ,,งบประมาณ
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 374 ครั้ง

รองเลขาฯ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่นครพนม จัดลำดับโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาให้ประชาชน


คลิปที่ 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่จังหวัดนครพนมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,719,000 บาท


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ประกอบไปด้วย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) สายท่าพันโฮง – ท่าแร่ บ้านพังโอง หมู่ที่ 14 ตำบลนาทม อำเภอนาทมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพนิมิต-แสนสำราญ บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงชี – ตำบลโพนทอง – บ้านนางัว ตำบลนางัว (ช่วงวัดบ้านนางัวใต้) หมู่ที่ 3 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดศรีสุมังค์ – ภูลังกา บ้านแพงโคก หมู่ที่ 7 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุ่มไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูกระแต หมู่ที่ 12 และหมูที่ 13 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปฏิรูป หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนดู่ บ้านตาลใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านสามัคคี ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนากระทืม หมู่ที่ 4 ไปบ้านนางัว หมู่ที่ 1 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า

 

 

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า งบประมาณดังกล่าวเป็นงบที่อยู่ในความดูแลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นงบประมาณที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่มีการทำเรื่องเสนอเข้ามาขอรับการสนับสนุน โดยงบประมาณทั้งหมดที่ต้องมาตรวจสอบในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือสกลนคร นครพนม มุกดาหาร ประมาณ 80 กว่าล้านบาท และในวันนี้เป็นการลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อตรวจสอบว่าโครงการที่ขอไปมีความเดือดร้อนจริงไหม สภาพของพื้นผิวถนนหรือแหล่งน้ำ แหล่งประปาที่ขอการสนับสนุนมาเป็นอย่างไร ก่อนที่จะมีการจัดเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการที่เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเบื้องต้นวันนี้จากการตรวจสอบโครงการของจังหวัดนครพนม 2 - 3 โครงการ ก็เห็นว่าโครงการที่เสนอไปสมควรที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากท่านรองนายกรัฐมนตรี

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ