วันที่ 24 ก.พ. 63 เวลา 15.10 น.ที่ผ่านมาพื้นที่สะบ้าย้อย มีเหตุ 511 บริเวรศลาทวด บ้านโหนด เบื้องต้นมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 2 ราย แจ้งชุด ชป.ที่ออก ว.4 รปภ.ครู และ ว.4 ในภาระกิจประจำวัน ให้เพิ่มความเข้มและเพิ่มความระมัดระวังในการออก ว.4 เพื่อทราบทุกพื้นที่ไม่ประมาทรับแจ้งว24ผ่านมาพื้นที่สะบ้าย้อยมีเหตุว19และ511พื้นที่​ตลาด​ ชป.อำเภอ​เจอ​511

 

ด่วน คนร้ายลอบวางระเบิดสวนสาธารณะ เจ็บเพียบ

 

เบื้องต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม8ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1.นายเจษฎากร ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอ
2.มญ.สมจิตร์  กัลยาลอง อส.
3.มญ.ขะสมาน จะเนมะนน อส.
4 อส.สิรวัชร   นาคะสุวรรณ อส.
5. ดญ.ชนิดาภา  แก้วเกาะสะบ้า นักเรียน
6.น.ส.เมษะมาลย์  ติ้งประสม ประชาชน
7.ดช.ธนกฤต  แก้วเกาะสะบ้า  นักเรียน
8.นายนรินทร์  แก้วเกาะสะบ้า ประชาชน
     รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

ด่วน คนร้ายลอบวางระเบิดสวนสาธารณะ เจ็บเพียบ

ภาพ/่ข่าว นภาลัย ชูศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สงขลา