ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 63  ที่ ประชุมร่องแซง  6  หมู่ 2 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา และ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  เป็นประธานในการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหารสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จ.สระบุรี เขตเลือกตั้งที่  3 โดยมี  “เสี่ยดำ” นายทรงกรด ใสแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์) นายสมบูรณ์  มีนาค , นายอรชุน ประสิทธิ์สมบัติ,นันทวัชร กี่สง่า,อมร อมรรัตนานนท์  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จ.สระบุรี เขตเลือกตั้งที่  3 ซึ่งมีสมาชิกพรรคได้เสนอชื่อในการเลือกตั้งหัวหน้าสำนักงานพรรค  รองหัวหน้าพรรค  เลขานุการฯ  รองเลขานุการฯ  เหรัญญิกฯ   นายทะเบียนฯ กรรมการ สาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 จ.สระบุรี โดยการหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้ง เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปแบบระบอบประชาธิปไตย

ผลการลงเลือกตั้งนายทรงกรด ใสแก้ว ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสำนักงานพรรค  สาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 จ.สระบุรี นายสมบูรณ์  มีนาค เป็นรองหัวหน้าสำนักงานพรรคฯ น.ส.วรรณารส  ศรีโคตร เป็นเลขานุการฯ  นายศุภวัต สรวิรุฬณ์  เป็นรองเลขานุการฯ น.ส.แสงสุรัตน์ ภาควัด เป็นเหรัญญิกฯ นางอรุณ  ทรงสวัสดิ์ เป็นนายทะเบียนฯ และมีคุณสิทธิชัย จรานุพันธ์ , เกตุแก้ว  พลอยทับทิม,วิศิณี  เฉยเจียม,จำรูญ พรมทัต,สมชาย แดงน้อย เป็นคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นการดูแลเข้าถึงช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าวภาคกลาง-ตะวันตก คมชัดลึก