หลังจากที่นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทามารับตำแหน่งใหม่ ท่ามกลางการต้อนรับของพนักานเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนและเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม เคยรับราชการประจำในสำนักงานการท่องเที่ยว สำนักงานจังหวดนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่เป็นสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศภาย ภาคใต้ เขต 2 มายาวนานก่อนจะไปตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานจังหวัดตรัง เมื่อกลัมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช หลายฝ่ายเชื่อว่าจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ก่อนหน้านี้ นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ได้เชิญเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพบปะพูดคุย พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายโซน เขา ป่า นา เล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช , ธนาคารออมสินภาค 17, บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และล่าสุดเชิญ นายประมวลวิทย์ พฤศชนะผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะสื่อมวลชน มาร่วมปรึกษาหารือและรับประทานขนมจีน ณ.อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช

 

นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม กล่าวว่า ตนมีแนวนโยบายในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายโซน เขา ป่า นา เล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งกิจกรรมด้านเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ที่ต้องหยิบยกมาฟื้นฟูและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นอาคารที่เก่าแก่ งดงามด้านสถาปัตยกรรมไทย สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2469 สมัยรัชกาลที่ที่ 6 หรือเมื่อ96  ปีก่อน มีชื่อว่า “อาคารสโมสรนครศรีธรรมราช” ใช้เป็นอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาการท่องเทียวแห่งประเทศไทย ได้ขอเช่าอาคารจากราชพัสดุ กรมธนารักษ์ และต่อเติมตกแต่งขึ้นใหม่โดยยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยเดิม ๆ เอาไว้อย่างสมบูรณ์ สำหรับใช้เป็นอาคารที่ทำการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช  และได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่นด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประจำปี 2537 ของสยามสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระเมพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี อันนับเป็นเกียรติอย่าวสูงและเป็นศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจของชาวังหวดนครศรีธรรมราช

            “นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรามราชยังมีการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นอาคารสถาปัตยกรรมทรงไทยแบบเดียวกันขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อสร้างภายใต้แผนงานเงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะที่ 3 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชั้นล่างเป็นห้องโถง ห้องน้ำ และห้องว่างอีก 1 ห้อง ชั้น 2 เป็นเก็บเอกสาร คล้ายห้องสมุดเล็ก รวมทั้งห้องประชุม แต่อาคารดังกล่าวเหมือนกับถูกทิ้งร่างเฉย ๆ ไม่ได้นำมาใช้งานให้การประโยขน์อย่างคุ้มค่า ปิดประตูด้านหน้าเอาไว้ตลอดเวลา  ตนจึงมีแนวคิดที่จะนำอาคารดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ให้เครือข่ายการท่องเที่ยว หมู่บ้าน/ชุมชน นำสินค้าจากท้องถิ่น หรือสินค้าโอทอปมาจัดแสดงและจำหน่าย รวมทั้งอาจจะให้บริการด้านอาการ เครื่องดื่ม หรือน้ำชากาแฟ โดยเปิดประตูด้านหน้าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามาใช้บริการเที่ยวชมสินค้าในท้องถิ่น และนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร น้ำชากาแฟ”

 

ผอ.ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า จัดที่ตั้งของอาคารสำนกงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อยู่ในบริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ฝั่งทิศตะวันตก โดยด้านฝั่งถนนตรงข้ามเป็น “หอพระสูง” ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถาน เป็นสถานที่สำคัญคู่เมืองนครศรีธรรมราช มานานแล้ว และห่างออกไปประมาณ 50 เมตรก็เป็นสถานที่ตั้งศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช  ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมากเดินทางมาชมและกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  ส่วนอีกด้านหนึ่งด้านทิศเหนือห่างออกไปประมาณ 350 เมตร ของสนามหน้าเมือง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ด้านหลังจะเป็นคลองนครน้อย และเป็นที่ตั้งศูนย์สาธารณะศรีธรรมโศกราช และอนุสาวรีย์พระเจ้าพระยาศรีธรรมราช หากจัดเป็นโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวในรัศมีไม่กี่ร้อยเมตร หรือ “เส้นทางระยะสั้น ๆ” และมาจบโปรแกรมที่อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมภายในอาคารสถาปัตยกรรมทรงไทยทั้ง 2 อาคาร และนั่งพักผ่อนรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำชากาแฟ ตนเชื่อว่าได้รับการจาก เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามในกรดำเนินการอาจจะต้องปรึกษากับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าการดำเนินการขัดกับข้อกฎหมายอย่างไรหรือไม่ และจะมีแนวทางหรือช่องทางใดแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้  ส่วนหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเข้ามารับผิดชอบดำเนินการมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ามาบ้างแล้ว ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้จะนำมาเรียนให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง.นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม กล่าวในที่สุด.

ภาพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช