วันนี้(20 ก.พ.2563) ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นายบำรุง เป็นสุข แกนนำเครือข่ายปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนสภาพลเมืองสุรินทร์,ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสุรินทร์, เครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข ,เครือข่ายชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดสุรินทร์ ,เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสุรินทร์ ,เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง และ เครือข่ายชมรม อสม. อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมอ่านแถลงการณ์และชูป้ายข้อความไม่เห็นด้วยต่อวาทกรรมที่พรรคอนาคตใหม่ใช้ในการเสนอร่าง พรบ. ที่ถือได้ว่าเป็นการพุ่งเป้าไปที่การลดการผูกขาดของนายทุนใหญ่ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งต้องการให้นายทุนใหญ่รับผิดชอบต่อการผลิตและการขายของตนเองโดยไม่ใช่การโยนความผิดให้กับภาคประชาชน หรือผู้ดื่มเพียงฝ่ายเดียว ด้วยวาทกรรม “ดื่มแบบรับผิดชอบ” โดยพรรคอนาคตใหม่มีกำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “มหกรรม เหล้าไม่เถื่อน” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ณ ตลาดช้างชิลล์ สวนน้ำสะรันปารค์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งสภาพลเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้ขับเคลื่อนประเด็นการป้องกัน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีความพยายามในการลบภาพลักษณ์ที่เสมือนเป็นตราบาปของคนสุรินทร์ ที่ถูกสังคมตีตราผ่านวาทกรรมที่ว่า “มาสุรินทร์ ต้องกินสุรา” ด้วยกระบวนการรูปแบบการทำงานและเครือข่ายพลังทางสังคมที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมภาคภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาการ ที่มีข้อห่วงใย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และตั้งคำถามตามวิถีประชาธิปไตย โดยเครือข่ายจึงขอประกาศจุดยืน และขอเสนอผ่านการแถลงการณ์ 5 ข้อ

1.ขอให้ทางผู้จัดการทบทวนยกเลิกการใช้วาทกรรม “มาสุรินทร์ต้องใช้ชิมสุราสุรินทร์”รวมถึงวาทกรรมอื่นๆที่เป็นตราบาปสร้างภาพลักษณ์ และนิยามความหมายให้สังคมเข้าใจผิดกลับไปสู่จุดเดิมที่ว่าคนสุรินทร์เป็นคนที่ชอบดื่ม หรือเป็นพื้นที่เสรีในการดื่ม ผ่านการจัดงานครั้งนี้ และควรส่งเสริม หรือสร้างภาพลักษณ์ให้สังคมเข้าใจในภาพลักษณ์ของคนสุรินทร์ตามศักยภาพ หรือจุดเด่นที่จังหวัดมี เช่น มาสุรินทร์ กินข้าวอินทรีย์ ปลอดสารเคมี และสารพิษ เป็นต้น, 2.เห็นด้วยกับการแปรรูปการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น แต่มีวิธีการแปรรูปให้เป็นแบบอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่เป็นสารเสพติด หรือมีความเสี่ยงต่อครอบครัวและสังคม, 3.อนาคตเยาวชน คืออนาคตใหม่ ซึ่งตรงกับชื่อพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในอิสาน หรือภูมิภาคอื่นๆ ที่ต้องยอมรับความจริงว่าสารพัดปัญหาสังคมโดยมีปัจจัยร่วมมาจากแอลกอฮอล์ ข้อมูลสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพบว่าเด็กกระทำผิดภายใน 5 ชั่วโมงหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ก่อเหตุเกินกว่า 60% ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ น่าจะมีการระดมพลังสังคมร่วมแก้ปัญหานี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ มีคุณค่าเป็นอนาคตใหม่จริงๆ, 4.การที่พรรคอนาคตใหม่ ได้เสนอกฎหมายนี้เท่ากับเป็นการเพิ่มปริมาณสินค้าในตลาดควรจะประเมินผลกระทบด้านลบ ที่จะตามมาอย่างรอบด้าน ควรมีแนวทางป้องกันและปกป้องเด็กเยาวชนไม่ให้เข้าไปสู่วงจร นักดื่มหน้าใหม่ ตลอดจนคนมีแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต, และ5.เครือข่ายเห็นว่าควรทำการเปิดพื้นที่และแลกเปลี่ยนกับฝ่ายวิชาการ การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักแนวทางการแก้ปัญหาทุนน้ำเมาผูกขาด และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการเกษตรแนวทางอื่นๆ รวมทั้งประเด็นปัญหาผลกระทบ การแก้ไข การลดปัญหาต่างๆ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนที่รอบด้านเพื่อไม่ให้การแก้ปัญหาหนึ่ง แต่ไปก่อนเกิดปัญหาอื่นๆตามมาในอนาคต

 

รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์