วันที่  20 ก.พ. 2563 นายสุเทพ  วงษ์พานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลาทรงไทย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เป็นการจัดขึ้นโดย  นางอัชณัฐ  ปรารถนารักษ์  อู่ดี   ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร และทีมงาน โดยมีนักจัดรายการวิทยุ  นักข่าวหนังสือพิมพ์ นักข่าวสถานีโทรทัศน์ ต่างๆ ที่เป็นผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดพิจิตร เกือบ 100 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เนื้อหาสาระของการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก็เพื่อมุ่งหวังจะให้นักข่าว นักประชาสัมพันธ์ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ ได้รับทราบ ได้เข้าใจ ข้อเท็จจริงที่เป็นข่าวจริง

 

นอกจากนี้ สนง.ปชส.พิจิตร ยังได้ร่วมกับ กกต.พิจิตร ที่จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้และข้อกฎหมาย สิทธิ  อำนาจ หน้าที่ ของสื่อมวลชนที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมถึงให้สื่อมวลชนรับรู้ข้อห้าม รับรู้ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวการการเลือกตั้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากเชื่อมั่นว่าภายในปีนี้ ครม. หรือ มท.1 จะเคาะวันเลือกตั้งให้จัดให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขึ้น  ส่วนที่ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง  อบจ.    เทศบาล    อบต.  อย่างไหนก่อนหรือหลังนั้น  ก็คงต้องรอฟังจาก ครม. หรือ มท.1 เท่านั้น

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

สำหรับบรรยากาศการจัดอบรมในครั้งนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน เนื่องจาก กกต.พิจิตร ได้มีการจัดสาธิตการลงคะแนนในรูปแบบต่างๆ และสมมุติเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้สื่อมวลชนพิจิตรได้รู้ได้เข้าใจถึงสถานการณ์และจะได้นำความรู้นี้ไปสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงฝากแนะนำขอร้องว่า สื่อมวลชนควรทำตัวให้เป็นกลาง เมื่อถึงวันเลือกตั้งที่ชัดเจนและจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ดังกล่าวอีกด้วย

 

สิทธิพจน์ เกบุ้ย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.พิจิตร