ปัญหาหมอกควันจากไฟป่ายังมีให้เห็นอยู่ทุกวี่ทุกวัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้นว่าทางนักวิชาการหลายฝ่ายต่างออกมาแสดงความคิดเห็น ตามหลักวิชาการ ให้มีการชิงเผาก่อนที่ใบไม้ทุกใบจะร่วงหล่นลงสู่พื้นดินและทับถมกันจนแน่นหนาหากมีการเกิดไฟไหม้ขึ้นก็จะไม่ค่อยรุนแรง เนื่องจากใบไม้ที่ร่วงหล่นนั้นมีหลายรุ่นหลายขนาด  กอปอจากที่ตั้งของตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในลักษณะคล้ายแอ่งกระทะเมื่อมีหมอกควันถูกกระแสลมพัดพาเข้าพื้นที่ก็จะลงสู่พื้นที่ลุ่มซึ่งเป็นแอ่งกระทะ กอปอความกดอากาศชั้นบนในช่วงเช้าสูงทำให้หมอกควันที่ปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไม่สามารถล่องลอยออกจากพื้นที่ จึงเป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการหลักๆตลอดจนธุระกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบไปตามๆกัน  จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกือบทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ป่าเสียส่วนใหญ่และมีภูเขาน้อยใหญ่ สูงชัน อย่างสลับซับซ้อนทอดไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินทุกสาย และยังทอดยาวขวางกั้นเป็นแนวเขตประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยไม่เหมือนจังหวัดอื่น เพราะฉะนั้นคำว่าไฟป่า หรือไฟคน ก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกปียังมีให้เห็นเมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ล่วงตลอดระยะเวลา 3 – 4 เดือน พอหมดสิ้นฤดูกาล ควันไฟหรือว่าหมอกควันก็จะจางหายไปกับงบประมาณที่มาระดมป้องกันไฟป่ามูลค่ามหาศาล

 

 

 

 

 

                               ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ จึงได้มีคำสั่งด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ให้หยุดหรือระงับการชิงเผาตามหลักวิชาการโดยเด็ดขาดเพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เนื่องจากว่าปัจจุบันพบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเพ่อควบคุมสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และยังได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินสายการบินที่บินจากสายการบินเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ ต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย สาเหตุจากปัญหาหมอกควันไฟป่าและน้ำมือมนุษย์

 

 

 

 

 

                    ส่วนทางด้านนายสมนึก  หาสาตร์สิน  ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำกำลังออกตรวจวัดควันดำรถยนต์ทุกชนิดที่ขับผ่านมา ณ บริเวณด่านตรวจผาบ่อง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ซึงเป็นจุดตรวจเส้นทางหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่รถยนต์ขนาดใหญ่ เช่นรถบรรทุก รถพ่วง 18 ล้อ ฯ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผลของการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ไม่พบควันดำแต่อย่างใด  ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังกล่าวอีกว่าหลังจากตรวจสอบแล้วรถทุกคันค่าของควันดำไม่เกิด 30 แต่ถ้าเกิน 40 ขึ้นไปจะแจ้งให้หยุดใช้ทันที ถือว่าเป็นการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 อีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

 เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ข่าวภูมิภาค แม่ฮ่องสอนรายงาน