คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

กลุ่มฮักแม่น้ำเลยยื่นหนังสือให้ยกเลิกโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก

18 กุมภาพันธ์ 2563 - 20:15 น.
ชุมนุมให้ยุติประตูระบายน้ำ เลย,เลย
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 346 ครั้ง

จ. เลย ที่หน้าศาลากลางจังหวัด กลุ่มฮักแม่น้ำเลยกว่า 100 คน เข้าชุมนุมเรียกร้องพร้อมยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ยกเลิกโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยเหตุผลความกังวลใจต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม


คลิปที่ 1

 

                 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่18 ก.พ.63 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  มีประชาชนกลุ่มฮักแม้น้ำเลยกว่า 100  คน โยการนำของนายไกรยุทธ ทำมาป้อง  เลขานุการกลุ่มฮักน้ำเลย  พร้อมด้วยชาวบ้านกลาง หมู่ 3 ,8 ต.ปากตม อ.เชียงคาน  จ.เลย  ได้เดินทางเรียกร้องและมายื่นหนังสือต่อนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ยกเลิกโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่โครงการก่อสร้างเริ่มสัญญาก่อสร้างปี 2561-2566 ระยะเวลา 6 ปี ด้วยงบประมาณ 5,000  ล้านบาทสำหรับเหตุผลความกังวลใจต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น  ระบุว่า ตามที่กลุ่มฮักแม่น้ำเลย ได้ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ดำเนินการส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งแนบข้อเสนอของกลุ่มฮักแม่น้ำเลยต่อโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย หรือ เขื่อนศรีสองรัก ฯซึ่งเสนอให้ยกเลิกโครงการ  ด้วยเหตุผลความกังวลใจต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

คลิปที่ 2

นอกจากนี้ กลุ่มฮักน้ำเลย ได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีประเด็น 3  ข้อคือ ให้ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประท่านจัดเวทีสาธารณะกับปัญหาที่เกิดขึ้น  , ให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักกรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 58,และ  ออกคำสั้งให้กรมชลประท่านยุติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อหลีกเลี้ยงความขัดแย้ง

คลิปที่ 3

เวลา 17.30 น.วันเดียวกันนายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร ผอ.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทานฯพร้อมด้วยนายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว รอง ผวจ.เลย รับเรื่องขอเสนอของกลุ่มฯ และประชุมที่ห้องศรีสองรักชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดเลยกับกลุ่มฯ     สรุปได้ว่าเรื่องจัดเวทีแสดงความคดเห็น  และ ประเด็นให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบ  สามารถจัดให้ได้ทันที  แต่ ประเด็นที่จะให้ยุติหรือชะลอกิจกรรม/ โครงการ นั้น ต้องนำไปประสานงานกับภาครัฐตามระเบียบทางราชการต่อไป

บุญชุ  ศรีไตรภพ จ.เลย5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ