วันนี้ 17 ก.พ. 2563 ที่ตึก opd หลังเก่า ชั้น 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ ชมรมจิตอาสาสร้างสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมเปิดร้านเติมสุข ตามโครงการ แบ่งปันของรัก ณ ร้านเติมสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2563 เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์และผู้มีจิตศรัทธา รู้จักการให้ การแบ่งปัน การมีเมตตาต่อผู้อื่น ถือเป็นการสร้างจริยธรรมในใจที่ดีโดยไม่ต้องบังคับเป็นการแบ่งปันความสุขให้ผู้ป่วย นำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายสมพงษ์ ปัญญาธนกิจ ประธานคณะกรรมการชมรมจิตอาสาสร้างสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

นายสมพงษ์ ปัญญาธนกิจ ประธานคณะกรรมการชมรมจิตอาสาสร้างสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า คณะกรรมการชมรมจิตอาสาสร้างสุขได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ อาทิ เสื้อผ้าใหม่สภาพดี เครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพดีพร้อมใช้ ของเล่น ตุ๊กตา เครื่องใช้ในบ้าน ฯลฯ และเปิดจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. มีการจัดเวรจิตอาสาฯ มาช่วยจำหน่ายวันละ 2 คน จนถึงปัจจุบัน มีรายได้จากการจำหน่ายจำนวนเงิน 128,683 บาท มีผู้ใจบุญบริจาคร่วม 54,000 บาท จิตอาสาทีมช่างตัดผมมีกิจกรรมมาตัดผมฟรีให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกวันศุกร์ ร่วมบริจาค 2,400 บาท นางภาวิณี สัตตรัตนามัย บริจาค 10,000 บาท และที่จิตอาสาทีมคาราโอเกะ จัดกิจกรรมร้องเพลงสร้างสุขให้ผู้มารับบริการและเป็นสะพานบุญให้ผู้ใจบุญมาบริจาคร่วมบุญกับร้านเติมสุขเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กอีก 80,000 บาท รวมรายได้กว่า 250,000 บาท ทำให้ชมรมจิตอาสาสร้างสุขโรงพยาบาลสุรินทร์สามารถซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเด็กเพื่อยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้กล่าวว่าชื่นชมในความที่มีจิตใจที่เมตตา รู้จักการให้ การจัดการความรัก การช่วยเหลือ ของจิตอาสาทุกคนต่อผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ดังที่ชมรมจิตอาสาสร้างสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมดีๆ ในโรงพยาบาลฯ เพื่อผู้ป่วยมาตลอดอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จึงขอบคุณในเมตตาจิตของจิตอาสาทุกคน

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์