พระครูวินัยธรสันติพงษ์ สุจิตโต  เลขานุการกิจ พระสีหราชสมาจารมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา   เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้สร้างประวัติศาสตร์ ทำบุญ-ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมือง 364 ปี  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และอุทิศแด่คุณย่าโมตลอดจนถึงบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการดยิงประชาชน ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563 เวลา 06.00-09.00 น. ณ บริเวณรอบลานย่าโม ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ล่าสุด  ได้มีข่าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จากการจัดกกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นในวันนี้ทางวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  จึงได้มีการมาจำแนกแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม  สิ่งของ  จตุปัจจัย  เครื่องไทยธรรม ที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันตักบาตรพระ 10,000 รูป ที่ผ่านมา  โดยคณะสงฆ์ของจังหวัดนครราชสีมา  ในนามของกลุ่มกองงานสาธารรสงเคราะห์คณะะสงฆ์ จ นครราชสีมา  โดยพระสีหราชสมาจารมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา   ได้มีการนำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม  สิ่งของ  จตุปัจจัย  เครื่องไทยธรรม  เข้าสู่กลุ่มงานสาธารณะสงเคราะห์คณะะสงฆ์ จ นครราชสีมา  โครงการจากวัดสู่บ้าน  ซึ่งเป็นการรวมน้ำใจของพระคุณเจ้าที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทำบุญมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ด้วยการกระจายความมีน้ำใจ  ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ โดยในเบื้องต้นนั้นทางพระคุณเจ้าจากอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 32 อำเภอ ได้รับมอบถุงยังชีพแล้วอำเภอละ 100 ชุด  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานจาก โรงเรียน ผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น  ต่าง ๆ ที่มีชาวบ้านที่ยังเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งญาติโยมที่ป่วยติดเตียง  โดยทางคณะสงฆ์จะนำ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม  สิ่งของ  ไปช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงการรวมน้ำใจจากวัดสู่บ้าน  ดังนั้นวันนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมกัน ทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป ที่ผ่านมา  ศรัทธาที่ท่านทังหลายได้ทำมานั้นจะไม่เสื่อมสลายไป ทางคณะสงฆ์จะแจกจ่ายออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ  โดยไม่มีการหารายได้เพิ่มเติมแต่อย่างใด ยืนยันว่า  ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม  สิ่งของ  ที่ศรัทธาที่ท่านทังหลายได้ทำมานั้น จะนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือชาวบ้าน ในพื้นที่ 32 อำเภอ อย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว   ไพฑูรย์  คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา