คมชัดลึกออนไลน์ 29 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

17 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:30 น.
เทศบาลเมือง,,พัฒนาผู้สูงอายุ,,ฉะเชิงเทรา
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 108 ครั้ง

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา


คลิปที่ 1

ที่ห้องประชุมชั้น4 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ   ทั้งนี้เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมไทยคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ก็เช่นเดียวกันกล่าวคือมีจำนวนประชากรที่อายุมากกว่า60ปี ถึง 7,603 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งแนวโน้มจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาวะทางสังคมด้านเศรษฐกิจ 
โดยในวัยสูงอายุมักมีปัญหาด้านสุขภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก การสร้างเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจึงมีความสำคัญ อย่างยิ่ง   

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

นายพงศธร เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยการสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหลายด้าน ทั้งการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราให้กับกลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุต่างๆ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนผสานความร่วมมือกัน และมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ ให้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ยาวนานที่สุด และไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น 

 

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธโสธรและพาไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในท้องถิ่นอื่นๆ โดยมีผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน                                 

.....สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ